Příběh ochrany zvířat a přírody, který spolu píší mladí absolventi fakulty - program KUKANG

Tým mladých lidí, absolventů fakulty, se věnuje v Indonésii ochraně outloně váhavého v rámci záchranného programu Kukang.

The Kukang Rescue Program je primárně zaměřen na boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty a ochranu outloně váhavého (Nycticebus coucang) v Indonésii, především v provincii Severní Sumatra. Avšak aktivity programu se co do počtu, intenzity i kvality stále rozšiřují.

 

 

Tisková zpráva z 10.12.2021 - Na Sumatře díky rozvojové pomoci ČR vznikl nový „kávový dům“ pro pěstitele kávy Kukang Coffee
Rozvojová pomoc České republiky v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Velvyslanectví ČR v Jakartě podpořila komunitu pěstitelů kávy chránící přírodu a ohrožené druhy na Sumatře, kde působí záchranný program Kukang. Díky podpoře grantu nazvaného „Malý lokální projekt“ na severu ostrova nově stojí i speciální „kávový důmo“. Na e-shopu www.kukang-coffee.org/cz/eshop můžete zakoupit tmavě a nově i světle praženou "ochranářskou" kávu Kukang Coffee od našich spřátelených farmářů stejně tak jako Kukang tematické výrobky – to vše jednotlivě i ve formě dárkových balíčků. Jednou z novinek posledních dní je sójová svíčka s kávovou sedlinou Kukang Coffee ve znovupoužitelné skleničce.

 

Tisková zpráva z 13.7.2021 - návštěva ministra životního prostředí ČR
Ve dnech 20.-25. června se uskutečnila česká zahraniční mise do Indonéské republiky vedená ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, během níž mezi sebou obě země uzavřely Dohodu o společném zájmu na ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji. K této misi vzniklo video, které shrnuje důležité body a události mise a které máme tu čest Vám dnes představit. Najdete jej na tomto odkazu.

 

Tisková zpráva z 5.4.2021 - Ochranářská kavárna Kukang Coffee zpříjemňovala personálu ústecké nemocnice boj proti koronaviru
Pracovníci ústecké kavárny Kukang Coffee spolu s dobrovolníky neziskové organizace The Kukang Rescue Program v dubnu 2021 zdarma připravují personálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem svou kávu ze Sumatry. Cílem je zdravotníky v této pro ně obzvlášť těžké době povzbudit a dodat jim sílu a pozitivní energii.

 

Tisková zpráva z 11.12.2019
V posledním roce za zmínku stojí například několik nových staveb a zabezpečení pozemku záchranného a rehabilitačního centra na Sumatře, vybavení tamní kliniky, stavba nové anglicko-environmentální školy, spousta událostí v ČR, noví partneři z řad moderních zoologických zahrad, ale například i vznik a spuštění nové osvětové kampaně “Ukradená divočina” a mnoho dalšího. 

Podrobnosti naleznete v závěrečné zprávě za rok 2018 (v příloze, 17 stran). Nebo v reportážích:

 

 

Žádnou z těchto aktivit by však nebylo možné uskutečnit bez podpory našich partnerských zoologických zahrad i dalších organizací, soukromých podporovatelů či členů Kukang týmu. Všem těmto institucím a nadšencům se patří i touto cestou poděkovat.

Tým Kukang (absolventi Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU V Praze):

 • František Příbrský - Zájmové chovy zvířat (Magisterské) - 2014
 • Lucie Čižmářová - Genové biotechnologie (Magisterské) - 2014
 • Jitka Řezníčková - Zájmové chovy zvířat (Magisterské) - 2014
 • Tereza Šulcová - Zájmové chovy zvířat (Magisterské) - 2014
 • Kateřina Tejnilová - Zájmové chovy zvířat (Magisterské) - 2014
 • Barbora Tylová - Speciální chovy (Bakalářské) - 2016
 • Denisa Hronová - Speciální chovy (Bakalářské) - 2018
 • Tereza Šindelářová - Výživa zvířat a dietetika (Magisterské) - 2018

 

The Kukang Rescue Program

Kukang je indonéský název pro chráněný druh poloopice outloně váhavého Nycticebus coucang. Cílem záchranného programu je boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty a ochrana outloňů váhavých v Indonésii, se zaměřením na oblast severní Sumatry, kde se tento druh přirozeně vyskytuje. Tyto chráněné a ohrožené poloopice jsou v Indonésii nejvíce ohrožovány nelegálním obchodem, kdy jsou prodávány převážně jako domácí „mazlíčci“. The Kukang Rescue Program řídí ho v Indonésii skupina Čechů společně s Indonésany.

 

Záměr a cíle programu

Záměrem programu je oslabení nelegálního obchodu s chráněným a ohroženým outloněm váhavým v regionu Severní Sumatra pomocí spolupráce s indonéskými úřady, umožnění efektivního vymáhání daných zákonů a pomocí osvětové činnosti.

The Kukang Rescue Program má 4 hlavní cíle:

 1. Spolupráce s místními vládními agenturami na ochraně zvířat a vymáhání zákonů na ochranu outloňů.
 2. Provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně.
 3. Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a ochraně outloňů.
 4. Spolupráce s místními komunitami a jejich podpora.
 5. Vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.

 

Češi se v Indonésii snaží minimalizovat fyzické i psychické utrpení jedinců v absolutně neodpovídajících podmínkách zvířecích trhů. Záchranný program by měl ztížit možnost lovců a pašeráků volně prodávat outloně, rozšířit povědomí o ochraně outloňů mezi širokou veřejnost a zároveň zajistit odchyceným zvířatům odpovídající péči s cílem dostat poloopice zpátky do volné přírody.

 

Aktivity na Sumatře

Česko-indonéský tým na Sumatře v roce 2015 dokončil první část záchranného a rehabilitačního centra, kam již byli přesunuti první zabavení outloni z černého obchodu se zvířaty. Vybudování takového místa bylo prvním a nezbytným cílem programu, jelikož do této doby takové specializované místo na celé Sumatře neexistovalo. Absence takového záchranného centra pro zabavené outloně bylo jedním z důvodů, proč také zřídka docházelo k samotnému zabavení outloňů a jak se říká „kde není žalobce, tam není ani soudce“. Toto se právě teď mění a samotné outloně budou obchodníkům, pašerákům, ale i soukromým chovatelům zabavovat indonéské úřady a policie ve spolupráci s členy týmu záchranného programu The Kukang Rescue Program.

Od roku 2016 na Sumatře také probíhá osvětová kampaň nazvaná "Plán na ochranu outloňů v provincii severní Sumatra pomocí zvyšování podvědomí široké veřejnosti o ilegálním obchodu se zvířaty". Náplní osvětové činnosti jsou hlavně přednášky na školách v okolí záchranného a rehabilitačního centra, osvětové akce na veřejných místech, práce s farmáři žijícími na hranicích lesů a zahrnut byl také trénink indonéských zaměstnanců. Plánuje se také výstavba vzdělávací části na pozemku rehabilitačního centra, kde budou probíhat semináře a ukázky zvířat, která prošla „péčí“ lovců a už nejsou schopní návratu do volné přírody. Často se totiž stává, že outloňům určeným pro prodej do domácností obchodníci vytrhají všechny zuby, aby nemohli pokousat své nové majitele a stali se tak „vhodnějšími mazlíčky“. Stresovaná zvířata tak často podléhají následným infekcím. Cílem osvěty je ukázat, že divoká zvířata nejsou domácí mazlíčci, v zajetí trpí a patří do přírody. Další náplní práce česko-indonéského týmu je průzkum nelegálního obchodu s outloni.

Záchranný program Kukang také podporuje již dvě místní komunity, kdy na indonéském ostrově Sumatra založil již dvě environmentální knihovny a také anglicko-environmentální školu s výukou zdarma pro děti z vesnice Bandar Baru. Provoz této školy a vzdělávání nové generace místních obyvatel je jedním z kriticky důležitých kroků pro zvýšení osvěty o ilegálním obchodu s outloni a dalšími ohroženými zvířaty a nutnosti ochrany přírody.

Článek o anglicko-environmentální škole.

Více o práci na Sumatře se můžete dočíst z pravidelných reportů.

 

Kampaň I Am Not Your Toy!

Internetová kampaň „I Am Not Your Toy!“ (v překladu "Nejsem tvoje hračka!") je další aktivitou záchranného programu The Kukang Rescue Program. Tato celosvětová kampaň je zaměřena proti popularizaci outloňů jako domácích mazlíčků na internetu. Dochází k tomu nejčastěji pomocí “roztomilých“ videí na serveru YouTube a sdílením na sociálních sítích. Profesorkou Annou Nekaris bylo již dokázáno, že tato videa mají přímý negativní vliv na ilegální obchod s outloni (více informací). Cílem kampaně „I Am Not Your Toy!“ je informovat lidi o reálném pozadí těchto videí. Prvním krokem kampaně bylo vytvoření krátkého videa, které můžete shlédnout právě na serveru YouTube a Facebooku. Toto video je na webových stránkách programu doplněno rozsáhlými informacemi s vypsáním možností, co může každý z nás udělat, pokud sám zaznamená sdílení těchto "roztomilých" videí, fotografií apod. Kampaň je pravidelně doplňována dalšími moderními nástroji, jako jsou animace, kresby, videa apod.

I vy máte teď možnost nám pomoci tuto zprávu rozšířit dál a společně tak můžeme spojit síly a využít stále více populární sociální sítě a webové stránky k šíření osvěty o ochraně zvířat. Sdílejte s námi na vašich sociálních sítích a webových stránkách toto video nebo přímo celou kampaň.

Kampaň „I Am Not Your Toy!“

Video kampaně

Facebook kampaně

Pro více detailních informací o kampani neváhejte kontaktovat Johanku Rotterovou na její e-mailové adrese jo.rotterova@kukang.org

 

Nelegální obchod se zvířaty v Indonésii

Nelegální obchod se zvířaty je velká bolest Indonésie. Řízené odlesňování hlavně díky palmě olejné otevírá vzdálené a dříve nedostupné oblasti pralesa, ze kterých mizí pod rukama pytláků poslední zbytky populací divokých zvířat. Většina ilegálního obchodu se odehrává „za zavřenými dveřmi“ a většinou až náhoda poodhalí, jak velký dopad tento obchod může mít na přežití úchvatných zvířat, která stále ještě žijí v tropických deštných pralesích celého světa. Uvádí se, že zaznamenané případy zabavení zvířat a jejich částí představují pouze 10% celkového ilegální obchodu (INTERPOL, “Přibližné pravidlo“). Pro představu uvádíme pár příkladů z nedávné minulosti:

 • 15. 7. 2015 „Pytláci měli na korbě náklaďáku víc vzácných želv, než kolik si vědci mysleli, že jich vůbec žije ve volné přírodě“- zabavení 4000 kriticky ohrožených želv filipínských přesahuje o 1000 kusů počet jedinců, který biologové odhadovali, že přežívá ve volné přírodě.
 • 28. 4. 2015 „Pět tun mražených luskounů, 77 kilogramů šupin luskounů a 96 živých luskounů bylo zabaveno v Medanu, Sumatra“- zásilka obsahující kriticky ohrožené luskouny a části jejich těl byla určena pro čínský obchod s tradiční medicínou a její odhadovaná hodnota se vyšplhala na 1.8 milionu amerických dolarů.
 • 30. 11. 2013 „238 outloňů váhavých bylo zabaveno na cestě ze Sumatry na jávský trh s divokými zvířaty“- tato ohromná zásilka outloňů v hrozném zdravotním stavu dokazuje, že tito chránění a ohrožení tvorové jsou nadále jedním z nejvíce prodávaných primátů v Indonésii.

Jedním z hlavních důvodů, proč tento nelegální obchod se zvířaty stále roste, je malé vymáhání zákonů na ochranu zvířat. A právě posledně zmínění outloni a vymáhání zákonů na ochranu zvířat je oblast, na kterou jsme se zaměřili s The Kukang Rescue Program.

 

Outloň váhavý (Nycticebus coucang)

Outloň váhavý žije na indonéské Sumatre, v Malajsii,Thajsku a Singapuru. Má vynikající zrak a na lov se vydává výhradně v noci. Vidí jen černobíle, což je důsledek přizpůsobení životu ve tmě. Odraz světla z jeho očí je v noci viditelný na několik stovek metrů, což vypadá, jako by jeho oči svítily. Dosahuje výšky kolem 30 cm a váží přes půl kila. Zbarvení obličejových znaků tvoří typickou outloní masku lišící se podle druhu, podle které poznáme daného jedince po celý život.

Pojídá bezobratlé živočichy, menší obratlovce, rostlinnou pryskyřici a dokáže strávit i toxické plody různých rostlin. Jeho žlázy produkují žlutavý sekret, který obsahuje toxin. Outloni jsou tak jedinými jedovatými primáty na světě.

 

Partneři

Terénní pracovníci dvou partnerských zoologických zahrad Zoo Ostrava (František Příbrský) a Zoo Olomouc (Lucie Čižmářová) pobývají většinu roku na Sumatře a koordinují program přímo na místě. Zmíněné Zoo Ostrava, Zoo Olomouc včetně Zoo Liberec, Zoo Hodonín, Zoo Na Hrádečku, Zoo Wroclaw, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Zlín, NaturZoo Rheine a Zoo Ouwehands, které jsou dalšími partnerskými organizacemi záchranného programu Kukang, tímto způsobem přispívají k jednotné strategii moderních zoologických zahrad, jejíž filozofie je ochrana druhů in situ, tedy v místě jejich přirozeného výskytu.

 

Legální záštita

Aktivity záchranného programu Kukang jsou v Indonésii zaštítěny indonéskou nadací Yayasan Peduli Kelestarian Satwa Liar, která byla v Indonésii založena v červenci 2017 a je registrována pod číslem AHU-0010398.AH.01.04. Tahun 2017. Zakladatelé nadace jsou František Příbrský a Lucie Čižmářová.

V České republice aktivity programu Kukang jsou zaštítěny českou neziskovou organizací The Kukang Rescue Program, z.s. registrovanou pod IČ: 05611717.

 

 

Více informací o programu naleznete na webových stránkách programu www.kukang.org nebo na Facebooku

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.