• Zahradnictví (HORTIB)

    Obor je sestaven tak, aby tě komplexně připravil na všechny specializace zahradnické výroby, jak z teoretického, tak i z praktického hlediska.
English ☰ Menu