Canisterapie na ČZU v Praze

Možná jste viděli fotky z nemocničních oddělení, na kterém jsou vedle pacientů přítomni pejsci nejrůznějších plemen. Když se podíváme na odbornější definici, tak ta nám říká, že canisterapie je jakákoliv cílená interakce se psem s cílem zlepšení fyzického a psychického zdraví. Není to tedy o tom, že vezmeme svého pejska a půjdeme jen tak za pacienty. Je to činnost, na kterou je třeba připravit psa i psovoda.

Na České zemědělské univerzitě v Praze mají studenti možnost v rámci svého studia absolvovat přímo předmět Canisterapie. Tento předmět zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou výuku. Samotní vyučující se canisterapii aktivně věnují v praktické podobě a také v rámci svého vědeckého výzkumu.  

V teoretické části předmětu jsou studenti seznámení s problematikou welfare psů v zoorehabilitaci a také s tím, jak probíhá samotné testování psa a psovoda, aby spolu jako tým mohli canisterapii aktivně vykonávat. Testování zahrnuje čtyři velké skupiny (veterinární přejímku, ovladatelnost psa, individuální canisterapii a skupinovou canisterapii), které následně obsahují několik podskupin. Zkoumá se například reakce psa na cizí osoby, nezvyklé zvuky a předměty, nestandartní situace, ovladatelnost v přítomností dalších psů a zvířat atd.

Praktická část předmětu, na kterou je kladen velký důraz, probíhá jak na cvičišti, tak i ve vnitřním prostředí, které simuluje zařízení, kam budou budoucí canisterapeuti docházet. Ve vybraných lekcích navíc mají studenti, kteří chtějí canisterapii následně sami profesionálně vykonávat, možnost dovést si svého psa. V rámci praktické výuky jsou dvě hodiny zaměřené na ovladatelnost psa. V těchto hodinách probíhají ukázky a poté samotný nácvik právě ovladatelnosti a odvolatelnosti psa. První lekce probíhá venku na cvičišti, druhá pak uvnitř budovy. Obě tyto disciplíny jsou u canisterapeutického psa nutností a pes musí být plně ovladatelný a odvolatelný ve všech možných situacích jak v interiéru, tak exteriéru.

V pozdější části výuky je zařazena také praktická ukázka testování. Vybraní studenti si v rámci této lekce mohou sami toto testování vyzkoušet, a tak zjistit, zda by u ostré zkoušky prošli, případně na čem se svým psím partnerem mají ještě zapracovat.

Při canisterapii pracuje člověk se psem jako tým, je tedy nutné, aby se vzdělával nejen pes, ale také psovod. Do výuku je tedy zařazena také lekce zaměřená na komunikaci, během které studenti trénují skladbu a náplň různých druhů canisterapie u různých druhů klientů při různých indikacích.

O tento předmět je u studentů zájem, a my doufáme, že v nich vzbudíme ještě větší motivaci tuto činnost vykonávat, a také že přispějeme ke zkvalitnění canisterapie u nás.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.