Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018

Česká zemědělská univerzita v Praze & Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018

se zaměřením na vliv globálních změn klimatu na zemědělskou a lesnickou produkci,

která se uskuteční ve dnech 4. – 6. září 2018 v zasedací místnosti Ústavu ekológie lesa SAV ve Zvolenu

Místo konání: Zasedací místnosti Ústavu ekológie lesa SAV ve Zvolenu. Ústav ekologie lesa SAV, Ľudovíta Štúra 1774/2.

Jednací jazyk: český, slovenský, po dohodě s organizátory anglický.

Organizační výbor:
RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
Ing. Helena Hniličková, Ph.D.
Ing. Margita Kuklová, CSc.
Ing. Ján Kukla, CSc.

Adresa organizačního výboru:
Ing. Margita Kuklová, CSc.
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen, SR
e-mail: kuklova@ife.sk
tel.: + 421 045 5241136

doc. Ing František Hnilička, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
Kamýcká 127, Praha 6 – Suchdol 165 21, ČR
e-mail: hnilicka@af.czu.cz
tel.: +420 224 382 519

PROGRAM KONFERENCE - PŘEDNÁŠKY

4. 9. 2018 – příjezd účastníků, ubytování

STŘEDA 5. 9. 2018
8:15 – 9:20 Registrace
9:20 Zahájení konference
9:20 – 9:30 Zahájení konference – ředitelka ÚEL SAV - RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
9:40 – 10:00 Předání ocenění za dlouholetou vědeckou práci RNDr. Milanu Bolvanskému, CSc.
10:00 – 10:45 VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
Moderuje: Kuklová M.
10:00 – 10:40 Hájková, L. et al.: Fenologická data polních plodin ze sítě ČHMÚ a možnosti jejich využití
10:40 – 11:20 Kmeť, J.: Odumieranie lesných drevín a porastov z pohľadu fyziológie a patofyziológie
11:20 – 11:50 Přestávka a prezentace firem
11:50 – 13:10 VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY A PŘEDNÁŠKY
Moderuje: Hnilička, F.
11:50 – 12:30 Fazekašová, D. et al.: Vplyv alkalickej a metalickej kontaminácie na pôdu a vegetáciu v imisnom poli magnezitového závodu
12:30 – 12:50 Molnárová, M. et al.: Ťažké kovy v pŕhľave dvojdomej (Urtica dioica) a netýkavke malokvetej (Impatiens parviflora) z lokalít v Malých Karpatoch zaťažených starou banskou činnosťou
12:50 – 13:10 Salaj, T. et al.: Long-term maintenance of hybrid firs embryogenic tissues under in vitro conditions
13:10 – 14:30 Oběd
14:30 – 15:30 POSTEROVÁ SEKCE I
Moderuje: Hnilička F.
Prezentace posterů č. 1 - 12
Rozsah prezentace u posteru je 5 minut (max. 10 minut)
15:30 – 16:30 FIREMNÍ PREZENTACE
Moderuje: Hnilička F.
15:30 – 16:00 Havel, T.: Nabídka přístrojové techniky firmy Ekotechnika
16:00 – 16:30 Mach, J., Kraus, K.: Antistresové látky v nabídce firmy EGT systém spol. s. r. o.
16:30 – 16:50 Přestávka
16:50 – 17:40 POSTEROVÁ SEKCE II
Moderuje: Hniličková H.
Prezentace posterů č. 13 - 21
Rozsah prezentace u posteru je 5 minut (max. 10 minut)
19:00 – 22:00 SPOLEČENSKÝ VEČER A KULOÁRNÍ JEDNÁNÍ

ČTVRTEK 6. 9. 2018
8:45 – 10:05 VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
Moderuje: Kukla, J.
8:45 – 9:25 Candráková, E.: Reakcia pestovaných obilnín na stresové faktory
9:25 – 10:05 Lang, J.: Výroba kvalitní píce v podmínkách sucha. Jaké máme možnosti?
10:10 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:05 PŘEDNÁŠKY
Moderuje: Fargašová, A.
10:45 – 11:05 Hniličková, H. et al.: Fyziologické charakteristiky chmele pěstovaného v režimu ekologického zemědělství
11:05 – 11:25 Kaštier, P. et al.: Funkčná analýza cytoskeletu v komplexe vzťahov parazit - hostiteľ
11:25 – 11:45 Kurjak, D. et al.: Fenotypová plasticita prieduchových a listových parametrov Fagus sylvatica
11:45 – 12:05 Hnilička, F. et al.: Vliv nízkých teplot na výměnu plynů juvenilních rostlin máku setého (Papaver somniferum L.)
12:05 – 12: 25 Golian, M. et al.: Alternatívne prístupy boja so suchom
12:25 – 12: 45 Frydrych, J. et al.: Inovace pěstitelské technologie v travách na semeno
12:45 Závěr konference
13:00 – 14:00 Oběd

PROGRAM KONFERENCE - POSTERY
1 JAKUBÍKOVÁ Nástup fenologickej fázy začiatok kvitnutia liesky obyčajnej (Corylus avellana L.) na Slovensku
2 ŠVUBOVÁ Vplyv nízkoteplotnej plazmy na klíčenie hospodársky významných plodín
3 HOLUBOVÁ Interakcia nízkoteplotnej plazmy s rastlinnými bunkami
4 FILOVÁ Morfologicko-anatomické zmeny explantátovej kultúry Magnolia x soulangiana v podmienkach nadbytku iónov Al3+ a Ca2+
5 KYSEĽ Dľžkovýpolymorfizmus retrotranspozónu sukkula v genome pšenice s různou odolnosťou voči suchu
6 FIALA Průzkum výživy lesa – hodnocení chemizmu a vitality lesních stanovišť
7 VARGOVÁ Porasty borievky obyčajnej v rozdielnych nadmorských výškach
8 VACULÍK Akumulácia a fyziologické účinky vybraných ťažkých kovov na rast a vývin brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus L.)
9 LUKÁČOVÁ Vplyv rôznych koncentrácií kadmia na aktivitu chitináz vo vybraných odrodách sóje
10 ZEMANOVÁ Reakce Pteris cretica na chronický stres arsenem
11 PODLIPNÁ Pesticidy a stromy pobřežního pásma lesa: biotransformace tebukanazolu
12 HÁJKOVÁ M Léčivy indukované změny v růstu a morfologii kořenů kukuřice a hrachu
13 LANGHANSOVÁ Odezva antioxidačního enzymatického aparátu u Arabidopsis thaliana na stres způsobený kontaminací nesteroidními antiflogistiky
14 SVOBODNÍKOVÁ Interakce diklofenaku s rostlinami na buněčné úrovni: model tabákové suspenze BY-2
15 SVOBODA Hloubka kořenů polních plodin a zelenin a stanovení závlahové hloubky
16 CHOVANČEK Flavonoidy a produkcia biomasy v podmienkach sucha a mykorízy
17 BOTYANSZKÁ Multispektálna indukovaná fluorescencia využitá pri fenotypizácii stresových účinkov sucha v odrodách pšenice
18 KOVÁR Hyperspektrálne zobrazovanie – nástroj pre nedeštrukčné hodnotenie obsahu vody v rastline
19 OLŠOVSKÁ Difúzne a biochemické limity fotosyntézy listu sóje počas vyvolaného vodného stresu
20 KRIVOSUDSKÁ Vplyv deficitu vody na vybrané fyziologické parametre hrachora siateho
21 ŽOFAJOVÁ Tolerancia voči suchu pri vybraných odrodách pšenice letnej f. ozimnej

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.