Věda hrou

Věda hrou

Propagace vzdělávací činnosti a posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení dvou vysokých škol CRP 2019

 

České zemědělské univerzity v Praze a

Vysoké školy chemicko technologické v Praze

 

Cíl projektu

Projekt je cílen na rozvoj meziuniverzitní spolupráce v oblasti propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti zapojených univerzit využívající příbuznosti oblastí výzkumu spoluřešitelských vysokých škol.

Jednotlivé aktivity projektu se připravují ve spolupráci zapojených vysokých škol s využitím jejich oborové synergie. Projekt přispěje nejen k diseminaci výsledků výzkumné práce, ale také k naplňování „třetí role“ vysokých škol a měl by přispět ke zvýšení zájmu žáků a studentů středních a vysokých škol o problematiku zemědělských, přírodovědných a technických disciplín, která může pozitivně ovlivnit výběr jejich profesní orientace.

Všechny pořádané aktivity projektu mají za cíl kromě samotné propagace a popularizace také nalézt talenty různých věkových kategorií a zapojit je do tvůrčí činnosti na zúčastněných univerzitách.

 

Aktivity

Cílovou skupinou projektu jsou zejména studenti středních škol, i když plánované aktivity jsou okrajově cílené i na magisterské studenty a žáky základních škol. Aktivity projektu zahrnují sérii popularizačních a odborných přednášek, jednodenních prakticky orientovaných odborných programů a týdenních letních workshopů. Přidanou hodnotou společně řešeného projektu je komplexnost témat, která mohou být studentům prezentována díky meziuniverzitní spolupráci a oborové synergii univerzit. To přinese výsledky na kvalitativně vyšší úrovni, než kdyby tyto aktivity realizovala každá ze zapojených škol samostatně.

Popularizační a propagační přednášky

Série popularizačních přednášek je vytvořená z různých témat, která představují zajímavosti řešené na různých pracovištích dané univerzity.

  • 1) Hmyz jako hospodářské zvíře
  • 2) Game of Agricultures
  • 3) Česko na suchu

Jednodenní odborné popularizační programy

V průběhu roku budou připraveny jednodenní přednášky nebo workshopy s pestrým programem.

  • 4) Gamety savců
  • 5) Science Slam

 

V letním období bude pro zájemce připraven několikadenní letní workshop.

Letní workshop – Vědcem na vlastní kůži

  1. - 16. 8. 2019 ČZU Praha

Pětidenní kurz zaměřený na vědu v?praxi pro studenty 3. a 4. ročníků SŠ a gymnázií 

 

Odborné semináře

V průběhu akademického roku budou připraveny odborné semináře v regionech či v Praze zaměřené na řešení aktuálních problémů vycházejících z výsledků vědecké činnosti obou univerzit.

 

Okounění v Chotči - vody a ryby

  1. 8. 2019 18:00 Choteč u Jičína

Vodní hospodářství ČR a dopady klimatických změn -   prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha)

- Ing. Petra Křížová (ČZU v Praze)

 

 

CRP 2019 - Věda hrou

Odpovědní řešitelé za Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Ing. Vlastimil Mikšík Ph.D.

Ing. Martin Opatrný

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.