Polní den DEP

Polní den Demonstračního a pokusného pozemku

Po odmlce způsobené pandemií Covid-19 proběhl ve čtvrtek 17.června 2021 Polní den Demonstračního a pokusného pozemku.

Akce se zúčastnilo více než 30 návštěvníků, převážně ze spolupracujících organizací. Pokusné a demonstrační plochy představil doc. Jursík a zástupci kateder, které zde dlouhodobě provádí výzkum. Během výkladu bylo zmíněno mnoho zajímavých informací, zejména z oblasti regulace plevelů, nových technologiích pěstování polní zeleniny, výživy plodin a pícninářství. Zajímavým zpestřením programu bylo představení záhonků se vzácnými pleveli, z nichž některé se již na českých polích nevyskytují, nebo jsou vázány na velmi specifické podmínky.

Pro návštěvníky akce bylo připraveno občerstvení převážně z místních výpěstků. Přestože panovalo úmorné vedro, se polní den vyvedl a účastníci i pořadatelé byly s průběhem polního dne spokojeni.

Miroslav Jursík

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu