Organizace zbývající části akademického roku

Organizace zbývající části akademického roku, další postup v souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření COVID-19.

Dokončení výuky

  • u všech ročníků Bc. a Mgr. studia se výuka v letním semestru dokončí bezkontaktními formami v plánových termínech (10. a 12. týdnů, končící, resp. nekončící ročníky), tedy bez prodlužování.

 

Zkouškové období

a) Nekončící ročníky
  • U nekončících ročníků (1. a 2 roč. Bc. a 1. roč. Mgr. studia) bude zkouškové období probíhat standardně podle harmonogramu (v rozmezí začátek května – konec června). Ke skládání zkoušek a zápočtů bude ve zvýšené míře využito i období prázdnin (až do začátku září). Počet termínů zkoušek bude dostatečný i s ohledem na aktuální nařízení vlády a příslušná doporučení MŠMT.
  • Na začátku zkouškového období budeme v nouzovém stavu, budou tedy využívány pouze on-line metody zkoušení (MS Teams, LMS Moodle, Meet Google, Učebna Google, Adobe Connect aj.) po zrušení nouzového stavu se mohou uplatnit klasické formy zkoušení. Kritéria ukončení jednotlivých předmětů (zápočet, zkouška) jsou plně v gesci garantů jednotlivých předmětů.
  • U některých předmětů, kde online formy zkoušení jsou obtížně možné, bude vypsán dostatek termínů v období mimo nouzový stav v rámci aktuálního akademického roku.
 b) Končící ročníky
  • U končících ročníků (3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. studia) zkouškové období začne v souladu s harmonogramem, bude však prodlouženo až do 7. 8. 2020.

 

Státní závěrečné zkoušky

  • Vzhledem k aktuálním informacím a odhadům ministerstva školství o zpřístupnění škol pro studenty nejdříve ve druhé polovině května, budou posunuty termíny konání státních závěrečných zkoušek. Nový termín SZZ pro Bc. studium je stanoven na 17. 8. – 21. 8. 2020 a pro studium na 24. 8. – 28. 8. 2020. Adekvátně se samozřejmě prodlouží i odevzdávání závěrečných prací, abyste byl dostatek času vše úspěšně dokončit (Bc. práce odevzdání do: 17. 7. 2020 | Mgr. práce odevzdání do 24. 7. 2020).

 

Časté dotazy (FAQ)

Na stránce, kde máme časté dotazy pro uchazeče, budeme odpovídat na dotazy, které vznikají v souvislosti s šířením koronavirové nákazy SARS-CoV-2.

 

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme vždy neprodleně informovat.

Vážení studenti a pedagogové přejeme vám v nastávajících dnech hodně zdraví a štěstí. Prosím buďte ohleduplní vůči ostatním spoluobčanům a využijte této mimořádné situace k pozitivním aktivitám.

Vaše děkanka Iva Langrová a vedení fakulty

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.