Modul Biomasa získal 2. místo Cen SDGs 2019

V Černínském paláci bylo rozhodnuto o vítězích třetího ročníku Cen SDGs, které vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Českou rozvojovou agenturou - CzechAid.

Z 213 projektů, které naplňují Cíle udržitelného rozvoje OSN, se na druhém místě v kategorii Veřejná sféra umístil Modul Biomasa, na kterém spolupracovala Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze.

Vítěze vybírala odborná porota a o nejlepších projektech v kategorii Byznys a Veřejná sféra navíc rozhodlo veřejné hlasování. Oceněný modul, který podle principů trvalé udržitelnosti umožňuje vyhodnocovat nakládání s biomasou, je jedním z řady výstupů nedávno dokončeného projektu „Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period“. Projekt byl podpořen Národní agenturou pro zemědělský výzkum a FAPPZ ČZU se na něm podílela v roli hlavního řešitele. Spoluřešitelem byl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, který modul Biomasa vyvíjel.