Na pozemku ČZU se usadil kriticky ohrožený druh

Na území Demonstrační a výzkumné stanice katedry zahradnictví v Praze – Troji byl potvrzen výskyt sysla obecného.

Sysel obecný je v České republice kriticky ohroženým druhem a vztahují se tak na něj ochranné podmínky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V areálu stanice se nachází celkem 28 aktivních nor, včetně několika dalších opuštěných. Sysli jsou dlouhodobě pozorováni na většinovém území areálu, kromě jeho severozápadní části (od budov směrem k vodě).

Vzhledem k lokalitě je zřejmé, že jedinci obývající areál stanice mají původ v nedaleké kolonii v Zoologické zahradě hl. m. Prahy, kde se sysli volně vyskytují ve výběhu velkých kopytníků a na přilehlém vrchu Sklenářka.

V roce 2019 bylo v celé České republice zaznamenáno pouze 32 stálých lokalit výskytu syslů, a proto je rozšiřování kolonie v Troji pozitivní zprávou. Většina ze stávajících kolonií na našem území má velmi malou početnost a je ohrožena zánikem. Proto je od roku 2008 realizován záchranný program sysla obecného (dále jen „ZP“), který si klade za cíl zachovat sysla obecného jako volně žijící druh na území České republiky.

Na většině recentních lokalit je v rámci záchranného programu zajišťován potřebný management a pravidelný monitoring. Zásadním faktorem ovlivňujícím možnosti přežití sysla na dané lokalitě je trvale nízký travní porost, i proto jim vyhovuje stanoviště v sadu Výzkumné stanice ČZU. Ve vysoké trávě ztrácí sysel přehled o svém okolí a stává se snadnou kořistí potenciálních predátorů. Podrobný monitoring stavu populace sysla je nutný nejen pro sledování každoročních změn početnosti, ale také kvůli pravidelnému sledování stavu biotopu na jednotlivých lokalitách. Neméně důležitý je i co největší přehled o rozšíření sysla v ČR, neboť některé menší kolonie mohou unikat pozornosti, případně mohou samovolně vznikat i zanikat. Získané informace následně slouží jako podklad pro realizaci ostatních opatření záchranného programu.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.