Herbicidní rezistence polních plevelů

Na pracovišti katedry agroekologie a rostlinné produkce FAPPZ ČZU se téměř 20 let intenzivně zabýváme studiem herbicidní rezistence.

Zpočátku jsme se soustředili na druhy s velkým plošným rozšířením v rámci celé České republiky a vysokou škodlivostí zejména v obilninách, u kterých zemědělci začali pozorovat výpadky účinnosti některých herbicidních přípravků. Největší pozornost byla, a stále je, věnována chundelce metlici, u které jsme doposud detekovali herbicidní rezistenci u více než 500 různých populací vůči herbicidům z různých chemických skupin. Další druhy, u kterých jsme v předchozích letech zaznamenali herbicidní rezistenci, jsou např. ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, merlík bílý, psárka polní.

Herbicidní rezistence je definována jako dědičná vlastnost rostliny, která jí umožní přežít takovou dávku přípravku, která má za normálních okolností na citlivý biotyp téhož druhu letální účinky. Přeživší rostliny se dále rozmnožují a rozšiřují, čímž umožňují šíření této nové vlastnosti potomstvem. Plevelné rostliny citlivé a rezistentní k danému herbicidnímu přípravku jsou morfologicky shodné.  Proto byla vyvinuta celá řada metod, které umožňují zkoumat herbicidní rezistenci na různých úrovních (od celých rostlin až po zkoumání genů a proteinů). Tyto metody jsou na našem pracovišti optimalizovány pro detekci herbicidní rezistence u konkrétních plevelných druhů.

Pokud bychom chtěli shrnout, vůči kterým přípravkům lze nejčastěji očekávat vznik rezistence, lze mezi ty s potenciálně nejvyšším rizikem zařadit přípravky patřící do skupin ALS inhibitorů (inhibitorů enzymu acetolaktátsyntázy), PSII inhibitorů (inhibitorů fotosystému II) a inhibitorům ACCázy (inhibitorů enzymu acetyl-CoA-karboxylázy). Rozšíření plevelných druhů s rezistencí k herbicidům vede ke snahám o vývoj nových přípravků určených k jejich regulaci, ale environmentální standardy, včetně toxikologické bezpečnosti, které musejí být v současné době dodrženy, jsou mnohem vyšší než v minulosti. V blízké budoucnosti se navíc nepředpokládá vývoj přípravku s jiným mechanismem účinku, než jsou ty již známé. Z těchto poznatků a zjištění vyplývá, že pro zemědělce je herbicidní rezistence plevelných druhů, a v budoucnosti bude, stále významné téma.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.