Euromal 2021

Katedra zoologie a rybářství České zemědělské univerzity v Praze hostí mezinárodní vědeckou konferenci Euromal 2021 – Devátý evropský kongres malakologických společností. V Evropě se jedná o jednu z nejvýznamnějších událostí tohoto zaměření, koná se každé tři roky s více než dvacetiletou historií. Na zakončení předchozího ročníku konajícího se v Krakově byla pomyslná štafeta předána malakologickému týmu z naší univerzity vedenému Ing. Karlem Doudou, Ph.D. z Katedry zoologie a rybářství, který zaujímá pozici předsedy kongresu.  Kongres pokrývá výzkum napříč všemi typy vodního i suchozemského prostředí v tématech vázajících se k měkkýšům, a to od plžů, mlžů a hlavonožců až po méně známé skupiny jako paplži či červovci. Letošní ročník konference se zejména zaměřuje na aplikovaná témata jako je akvakultura měkkýšů, ekosystémové služby poskytované měkkýši, ochranářskou biologii a problematiku biologických invazí.

Původně byla událost plánována na září 2020 s fyzickou účastí všech návštěvníků zde na České zemědělské univerzitě v Praze. Avšak kvůli COVID pandemii byla konference odložena na rok 2021, aby byla zajištěna bezpečnost všech zúčastněných. Pro rok 2021 nakonec doktor Douda a jeho mezinárodní tým doktorských studentů rozhodli uspořádat konferenci Euromal kompletně online. Viděli v tom příležitost k představení kongresu globální vědecké scéně a oslovení účastníků z celého světa. Z důvodu zajištění dostupnosti konference pro vědce ze všech koutů světa byla účast na konferenci zcela zdarma. Kongres přilákal přes 400 účastníků z 59 zemí napříč kontinenty, což je u události takto specifického zaměření nevídaný úspěch. Věříme, že online formát představuje budoucnost, ve které se budou moci shromáždit výzkumníci z celého světa a navazovat úzké spolupráce, což vyústí ve větší diverzifikaci odvětví a sníží ekonomickou zátěž plynoucí z účasti na „fyzických“ konferencích.

Konference zahrnuje pět dní plných vědeckých prezentací, panelů věnovaných navazování kontaktů, diskusím, prezentací zajímavých projektů a práci v terénu. V závěru konference vědecká komise složená z dvaceti špičkových odborníků v oboru pečlivě vybere studenty, kteří obdrží finanční ceny za nejlepší prezentace díky sponzorskému daru  Londýnské malakologické společnosti.

Pro více informací navštivte webové stránky euromal.cz

 

 

The Department of Zoology and Fisheries of the Czech University of Life Sciences Prague is hosting the international scientific event Euromal 2021 - The 9th European Congress of Malacological Societies. Celebrated every 3 years, this is one of the most important conferences of the field in Europe, with a history that spans more than two decades. At the end of the previous version held in Krakow, Poland, the “baton” was passed to the hands of the malacology team in our University lead by Ing. Karel Douda, Ph.D. from the Department of Zoology and Fisheries, who is acting as conference chair. The event covers research across all types of aquatic and land habitats on topics related to molluscs; from snails, bivalves, and cephalopods to lesser-known groups like chitons or aplacophorans (molluscs without shells).  This year's conference focuses mainly on applied topics such as mollusk aquaculture, ecosystem services provided by mollusk, conservation biology and the issue of biological invasions.

Originally planned for September 2020 as an in-person event, Euromal had to be postponed for one year due to the COVID pandemic to ensure the safety of all participants. For the 2021 version, Dr Douda and his team of national and international students decided to celebrate the event in an online format, they saw this as an opportunity to bring the conference to a global stage and attract participants from around the world.  With a lot of effort, they accomplished making it completely free of charge for the participants. So far, the conference, which is starting next Sunday 5th of September, has managed to attract more than 400 participants from 59 different countries on all continents.  Dr Douda and his team believe that the online format represents a future in which researchers from all over the world can gather and cooperate closely, diversifying the field and taking away economic burdens from researchers and students. 

The conference has five days full of scientific presentations, panels dedicated to networking, discussion, presenting interesting projects and fieldwork. At the end of the event, the scientific committee, composed of 20 leading scientists in the field, is going to carefully pick students that will obtain the student monetary prize awarded by The Malacological Society of London.

For more information, you can visit the official site of the conference www.euromal.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.