Den otevřených dveří na fakultě

DNY otevřených dveří, 25. a 26. ledna 2019

V pátek 25. a sobotu 26. ledna 2019 se na celé ČZU v Praze uskuteční Dny otevřených dveří. Pro příchozí je ve vestibulu hlavní budovy fakulty připravena prezentační expozice s informačními panely, audiovizuální projekcí, brožurami a letáky s informacemi o možnostech studia na fakultě. Obsluhu této expozice a stejně tak uvítání zájemců o studium a jejich orientaci na fakultě zajistí členové fakultní studentské organizace Pupen.

Po celé dopoledne bude pro zájemce o studium otevřeno studijní oddělení fakulty, kde bude možné získat informační letáky, brožury, popřípadě zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám.

Harmonogram oba termíny (předběžně)

 9:00 okruhy komentovaných prohlídek  Demonstrační a experimentální pracoviště - skleníky
Katedra chovu hospodářských zvířat
 Katedra zahradní a krajinné architektury
 Centrum propagace a informačních systémů
 Demonstrační a experimentální pracoviště - stáje
9:30 Prezentace v posluchárně AIII  Prohlídky budou zastaveny
  10:00 okruhy komentovaných prohlídek Demonstrační a experimentální pracoviště - skleníky
Katedra chovu hospodářských zvířat
Katedra zahradní a krajinné architektury
Centrum propagace a informačních systémů
Demonstrační a experimentální pracoviště - stáje
10:45 Prezentace v posluchárně AIII  Všech 5 tras prohlídek bude probíhat během prezentace
  11:15 okruhy prohlídek Demonstrační a experimentální pracoviště - skleníky
Katedra chovu hospodářských zvířat
Katedra zahradní a krajinné architektury
Centrum propagace a informačních systémů
Demonstrační a experimentální pracoviště - stáje
14:00 UKONČENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Komentované prohlídky budou začínat každých 30 minut ve vestibulu fakulty (u vrátnice)

Podrobnosti komentovaných prohlídek:

Pro zájemce o studium bude v jarním období organizován fakultou přípravný kurz pro přijímací zkoušky (opakování středoškolské biologie a chemie). Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech (soboty 6. 4.; 20. 4.; 11. 5.; 25. 5.; 1. 6. 2019). Cena celého kurzu je 1500 Kč, cena za jeden předmět je 900 Kč. Informace a přihlášky na studijním oddělení FAPPZ (tel. č. 224 384 668). Přihlášky do přípravného kurzu (kompletní kurz obou, případně jednoho předmětu, nikoliv jednotlivé konzultace) je třeba podat do 31. 3. 2019.

K přípravě na přijímací zkoušky lze využít publikace:

Modelové otázky pro přijímací zkoušky z chemie na FAPPZ ČZU (cena 80 Kč), Modelové otázky pro přijímací zkoušky z biologie na FAPPZ ČZU (cena 70 Kč), které je možno zakoupit na studijním oddělení FAPPZ (č. dv. 115), případně tamtéž požádat o jejich zaslání poštou.

Důležité informace:
U C H A Z E Č  O  S T U D I U M
Komunikace s uchazeči probíhá pouze přes internetové stránky http://is.czu.cz/prihlaska
Průběh přijímacího řízení případně rozhodnutí o odvolání: http://is.czu.cz
Nejčastější dotazy (FAQ) uchazečů o studium
Uchazeči o studium si mohou vybrat z následujících oborů studia

Shlédněte video "Pojďte studovat k nám"

 

DOD  DOD

Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu: info@af.czu.cz (nikoliv na jednotlivé studijní referentky) 

 

Naše adresa:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
studijní oddělení
Kamýcká 129
165 00 Praha 6

Doprava na univerzitu

Najdete nás (mapa)