Den otevřených dveří na fakultě

DEN otevřených dveří, 22. BŘEZNA 2019

V pátek 22. března se na celé ČZU v Praze uskuteční Den otevřených dveří (DOD). Pro příchozí je ve vestibulu hlavní budovy fakulty připravena prezentační expozice s informačními panely, audiovizuální projekcí, brožurami a letáky s informacemi o možnostech studia na fakultě. Obsluhu této expozice a stejně tak uvítání zájemců o studium a jejich orientaci na fakultě zajistí členové fakultní studentské organizace Pupen.

Na DOD se dozvíte informace o všech nabízených oborech na fakultě.

Po celé dopoledne bude pro zájemce o studium otevřeno studijní oddělení fakulty, kde bude možné získat informační letáky, brožury, popřípadě zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám.

Harmonogram (předběžně)

9:00 Prezentace v posluchárně AII  Přivítání a základní informace o studiu

  9:30 - 13:00 okruhy komentovaných prohlídek, start ve vestibulu u hlavního vstupu do fakulty

po celou dobu komentovaných prohlídek, bude možnost probrat dotazy se studijními referentkami
všech nabízených oborů v místnosti A18

Rostlinná a živočišná produkce
BC | MGR
Zahradnictví a krajinářská architektura
BC | MGR
Zájmové chovy
BC | MGR
Potraviny, výživa a zdraví
BC | MGR
Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny
BC | MGR
Kynologie + Zoorehabilitace
BC | MGR
13:00 Prezentace v posluchárně AII Přivítání a základní informace o studiu (totožná prezentace jako v 9:00)

 13:30 - 15:00 okruhy prohlídek (ukončení a poslední start záleží na počtu zájemců)

po celou dobu komentovaných prohlídek, bude možnost probrat dotazy se studijními referentkami
všech nabízených oborů v místnosti A18

Rostlinná a živočišná produkce
BC | MGR
Zahradnictví a krajinářská architektura
BC | MGR
Zájmové chovy
BC | MGR
Potraviny, výživa a zdraví
BC | MGR
Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny
BC | MGR
Kynologie + Zoorehabilitace
BC | MGR
15:00 UKONČENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Komentované prohlídky budou začínat dle počtu zájemců v přednáškové místnosti AII

Podrobnosti komentovaných prohlídek:

Pro zájemce o studium bude v jarním období organizován fakultou přípravný kurz pro přijímací zkoušky (opakování středoškolské biologie a chemie). Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech (soboty 6. 4.; 27. 4.; 11. 5.; 25. 5.; 1. 6. 2019). Cena celého kurzu je 1500 Kč, cena za jeden předmět je 900 Kč. Informace a přihlášky na studijním oddělení FAPPZ (tel. č. 224 384 668). Přihlášky do přípravného kurzu (kompletní kurz obou, případně jednoho předmětu, nikoliv jednotlivé konzultace) je třeba podat do 31. 3. 2019.

K přípravě na přijímací zkoušky lze využít publikace:

Modelové otázky pro přijímací zkoušky z chemie na FAPPZ ČZU (cena 80 Kč), Modelové otázky pro přijímací zkoušky z biologie na FAPPZ ČZU (cena 70 Kč), které je možno zakoupit na studijním oddělení FAPPZ (č. dv. 115), případně tamtéž požádat o jejich zaslání poštou.

Důležité informace:
U C H A Z E Č  O  S T U D I U M
Komunikace s uchazeči probíhá pouze přes internetové stránky http://is.czu.cz/prihlaska
Průběh přijímacího řízení případně rozhodnutí o odvolání: http://is.czu.cz
Nejčastější dotazy (FAQ) uchazečů o studium
Uchazeči o studium si mohou vybrat z následujících oborů studia

Shlédněte video "Pojďte studovat k nám"

 

Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu: info@af.czu.cz (nikoliv na jednotlivé studijní referentky) 

 

Naše adresa:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
studijní oddělení
Kamýcká 129
165 00 Praha 6

Doprava na univerzitu

Najdete nás (mapa)

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.