SVOČ 13.5.2014

Dne 13. 5. 2014 se konala na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Studentská vědecká konference pod záštitou děkana FAPPZ prof. Ing. Pavla Tlustoše, CSc. o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.
Celkem se zúčastnilo 47 studentů a studentek, jejichž práce hodnotilo 6 komisí. Nejvíce prací bylo z katedry agrochemie a výživy rostlin (9) obecné zootechniky a etologie (6) a botaniky a fyziologie rostlin (5).
 
Studenti, kteří se umístili na 1. - 3. místě u příslušné komise, získali finanční odměnu a diplom.
 
 
 
Výsledky:
 
1. komise (Péče o biosféru a udržitelné využívání přírodních zdrojů) ve složení Ing. Norbert Buchta (předseda), Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D. hodnotila práce celkem 12 studentů a studentek z KPOP, KAVR, KAB.
 
1. místo: Bc. Jan POLÁČEK
 
„VÝTĚŽNOST A KVALITA BIOPLYNU PŘI ANAEROBNI FERMENTACI TRÁVY “
Katedra: KAVR
Obor: AMBO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
 
2. místo: Bc. Anna TVRDÍKOVÁ
„NÁVRH SYSTÉMU SBĚRU BIOODPADU V AREÁLU ČZU V PRAZE“
Katedra: KAVR
Obor: AMBO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce:  Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
 
2. místo: Mgr. Václav MARTINOVSKÝ
„KOMPLEXNÍ STUDIUM INTERAKCÍ  CYPROKONAZOLU S Zn a Cu (v rámci diplomové práce Vliv pesticidů na přístupnost živin)“
Katedra: KAVR
Obor: AMBO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce:  Ing. Michal Jakl, Ph.D.
 
3. místo: Bc. Petra POLICKÁ
„VLASTNOSTI PŮD ZÁLIVU KOBBEFJORD (GRÓNSKO) V ZÁVISLOSTI NA VEGETAČNÍM POKRYVU A EXPOZICI“
Katedra: KPOP
Obor: AMH
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
 
3. místo: Bc. Pavel HRABAL
„VLIV HNOJENÍ ČISTÍRENSKÝMI KALY NA ODBĚR FOSFORU ROSTLINAMI“
Katedra: KAVR
Obor: AMBO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
 
 
2. komise (Rostlinná produkce, produkční zahradnictví, rostlinolékařství) ve složení Ing. Jiří Zámečník, CSc. (předseda), Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Martin Koudela, Ph.D. hodnotila práce celkem 11 studentů a studentek z KZ, KBFR, KRV, KVZ, KAVR, KAB, KOR.
 
1. místo: Bc. Anna ŠRÁMKOVÁ
 
„PODPORA OPYLOVAČŮ A DALŠÍHO UŽITEČNÉHO HMYZU V INTENZIVNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ“
Katedra: KOR
Obor: AML
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Jan Kazda, CSc.
 
2. místo: Bc. Anežka JANATOVÁ
„ENKAPSULACE TĚKAVÝCH LÁTEK Z ROSTLIN DO KŘEMIČITÉHO MATERIÁLU MCM-41“
Katedra: KRV
Obor: AMRR
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
 
2. místo:  Bc. Jaroslav ŠUK
„POSOUZENÍ OBSAHU REZIDUÍ HERBICIDŮ V ZELENINĚ“
Katedra: KAB
Obor: AML
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
 
3. místo:  Bc. Tereza VESELÁ
„ROZŠÍŘENÍ, VÝZNAM A VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH DRUHŮ OVOCE A STANOVENÍ VITAMÍNU C V PLODECH“
Katedra: KZ
Obor: AMZZ
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Sus, CSc.
 
3. místo:  Bc. Tomáš JAVOR
„STANOVENÍ VODOROZPUSTNÉ SÍRY V PŮDĚ A HODNOCENÍ VÝŽIVNÉHO STAVU S U OZIMÉ ŘEPKY A OZIMÉ PŠENICE“
Katedra: KAVR
Obor: AMRks
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce:  Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
 
3. komise (Živočišná produkce, zájmové chovy, výživa zvířat a dietetika) ve složení Ing. Daniel Bureš, Ph.D. (předseda), Ing. Jan Navrátil, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D. hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KOZE, KSZ, KZR.
 
1. místo: Bc. Zdeněk PETÁK
 
„ANALÝZA MLÉČNÉHO TUKU ANGLONÚBIJSKÝCH KOZ“
Katedra: KSZ
Obor: AMPP
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Milena Fantová, CSc.
 
2. místo: Lucie MACHOVÁ
„ODOLNOST LIDSKÉHO PACHU V RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ“
Katedra: KOZE
Obor: ABPC
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce: Ing. Petra Vyplelová, Ph.D.
 
3. místo: Bc. Vanda KLIMEŠOVÁ
„VLIV OHOŘENÍ NA NÁSLEDNOU KOLONIZACI KADAVERU HMYZEM“
Katedra: KZR
Obor: AMPS
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.
 
3. místo: Bc. František PŘÍBRSKÝ
„FUNKČNÍ MODEL NÍZKOROZPOČTOVÉHO ZÁCHRANNÉHO CENTRA PRO ZABAVENOU FAUNU V INDONÉSII SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST SEVERNÍ SUMATRY A NÁVRH MODELU PRO VYUŽITÍ V PROJEKTU KUKANG“
Katedra: KOZE
Obor: AMPS
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Renata Masopustová
 
 
4. komise (Genové technologie a šlechtění) ve složení Ing. Marta Světlíková, Ph.D.(předsedkyně), Ing. Mgr. Tereza Krejčová, Ph.D., Mgr. Martina Melounová, Ph.D. hodnotila práce celkem 4 studentů a studentek z KGŠ a KVD.
 
1.místo: Bc. Kateřina ZÁMOSTNÁ
 
„METODIKY HODNOCENÍ KUMULÁRNÍ EXPANZE VYUŽITELNÉ PRO PRASEČÍ OOCYTY KULTIVOVANÉ V IN VITRO PODMÍNKÁCH“
Katedra: KVD
Obor: AMGB
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. Ing. Mgr. Markéta Sedmíková, Ph.D.
 
2.místo: Bc. Anežka PALMOVÁ
„STUDIUM KANDIDÁTNÍCH GENŮ (HOXA10, INSL3, INHA A TIMP1) KRYPTORCHISMU U PSŮ POMOCÍ PYROSEKVENACE“
Katedra: KGŠ
Obor: AMGB
Ročník: 1. Mg
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
 
3.místo: Bc. David NĚMEČEK
„LOKALIZACE A REDISTRIBUCE ENZYMŮ PRODUKUJÍCÍCH OXID UHELNATÝ BĚHEM MEIOTICKE?HO ZRÁNÍ PRASEČÍCH OOCYTŮ“
Katedra: KVD
Obor: AMGB
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Tereza Krejčová, Ph.D.
 
 
 
 
5. komise (Kvalita a zpracování zemědělských produktů, výživa a potraviny) ve složení doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D. (předsedkyně), doc. Ing. Boris Hučko, CSc., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. hodnotila práce celkem 6 studentů a studentek z KKZP, KMVD a KCH.
 
1.místo: Nikol HALADEJOVÁ
 
„STANOVENÍ PROBIOTIK V KRMIVU PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA“
Katedra: KMVD
Obor: ATZK
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce: Ing. Věra Bunešová, Ph.D.
 
2.místo: Bc. Aneta VAŇKOVÁ
„VLIV MYOPATIÍ NA KVALITU MASNÝCH VÝROBKŮ“
Katedra: KKZP
Obor: AMK
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Ludmila Prokůpková, PhD.
 
3.místo: Bc. Barbora KADLECOVÁ
„POROVNÁVÁNÍ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY ČERSTVÝCH A SUŠENÝCH BYLIN“
Katedra: KKZP
Obor: AMK
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
 
 
 
 
6. komise (Veřejná správa a rozvoj venkovského prostoru, ekologické zemědělství) ve složeníIng. Vítězslav Hrubý (předseda), Ing. František Hnilička, Ph.D., Ing. Jana Halamová, Ph.D. hodnotila práce celkem 6 studentů a studentek z KBFR, KZKA, KSZ.
 
1.místo: Bc. Ivan ŠTĚPKA
 
„ŘÍZENÁ PASTVA V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH PRAHY“
Katedra: KSZ
Obor: AMVV
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Milena Fantová, CSc.
 
2.místo: Tereza BRÁDLEROVÁ
„HODNOCENÍ DIFERENCE FLORISTICKÉHO SLOŽENÍ LUČNÍCH POROSTŮ S ODLIŠNÝM REŽIMEM VYUŽÍVÁNÍ“
Katedra: KBFR
Obor: ABV
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce: Mgr. Milan Skalický, Ph. D.
 
3.místo: Bc. Martina BRZOŇOVÁ
„STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BERNARTICE“
Katedra: KBFR
Obor: AMVks
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
 
 
Studenti umístění na 1. – 3. místě byli finančně ohodnoceni a cena spolu s diplomem jim byla slavnostně předána dne 13. 5. 2014 1.proděkanem FAPPZ prof. Ing. Josefem Soukupem, CSc. a proděkanem doc. Ing. Václavem Hejnákem, Ph.D. za přítomnosti Ing. Jany Križkové a Ing. Vlastimila Mikšíka, Ph.D., který celou akci zdokumentoval.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.