SVK 10.5.2023

Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2023

Podobně jako v letech předcházejících, i v roce 2023 se uskutečnila soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a magisterského studia na fakultě. Letos byla soutěž vyhlášena v pěti oblastech, do kterých se přihlásilo celkem 44 studentů.

Téměř třetinu zúčastněných tvořili studenti bakalářského studia, dvě práce byly psány i obhajovány v anglickém jazyce. Mezi nejčastěji zastoupené katedry v soutěži patřily Katedra zahradní a krajinné architektury; Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin; Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky; Katedra bezpečnosti a kvality potravin; Katedra zahradnictví; Katedra etologie a zájmových chovů a Katedra genetiky a šlechtění.

Obhajoby předložených vědeckých prací a projektů proběhly formou veřejných vystoupení na fakultě dne 10. 5. 2023.

Hodnotícím komisím jednotlivých oblastí předsedali externí odborníci, dalšími členy komisí byli pedagogové fakulty. Komise posuzovaly odbornou a formální úroveň předložených soutěžních prací, důraz byl kladen na kvalitu prezentací a schopnost studentů obhájit svou práci ve veřejné rozpravě. Členové hodnotících komisí konstatovali vysokou odbornou úroveň naprosté většiny příspěvků i kvalitní prezentace, proto bylo často velmi obtížné určit vítěze.

 

Výsledky v jednotlivých sekcích (1. – 3. místo):

1) Zemědělství

 1. Bc. Lucie Půstová - Mineralization of organic fertilizer for improved plant nutrient availability in hydroponics (KAVR, vedoucí práce Ing. Filip Mercl, Ph.D.)
 2. Catherine Anne Portway - Feeding biochar to dairy cows: Effects on feed intake and feeding behaviour (KMVD, Ing. Miroslav Joch, Ph.D.)
 3. Bc. Eliška Suchanová - Pastevní výkrm kuřat a kvalita masa (KMVD, Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.)

 

2)  Biologie, ekologie a životní prostředí

 1. Bc. Miroslav Jozífek - (Studium příjmu selenu a zinku podhoubím korálovce ježatého (Hericium erinaceus) a jejich hromadění v plodnicích na substrátech o různém složení (KZ, Ing. Ivan Jablonský, CSc.)
 2. Linda Roudenská - Testování antimikrobiální aktivity vybraných zástupců rodu Bifidobacterium proti patogenním streptokokům a laktokokům (KMVD, doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, Ph.D.)
 3. Bc. Tomáš Párys - Akvaponie – relevantní ukazatele pro posouzení dlouhodobé udržitelnosti produkce (KZR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.)

 

3) Vědy o Zemi

 1. Bc. Šimon Doseděl - Využití pyrolyzovaného odpadního masokostního separátu ve výživě zemědělských plodin (KAVR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.)
 2. Bc. Petra Dlouhá - Problematika vybraných herbicidních látek při pěstování rajčat (KZ, doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.)
 3. Andrea Krasanovská - Znečištění vodstva mikroplasty (KVZ, Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.)

 

4) Architektura a urbanismus 

 1. Bc. Andrea Hotová - Dvojí tvář jedovatých rostlin (KZKA, doc. akad. soch. Aleš Hnízdil)
 2. Bc. Barbora Brabcová - Revitalizace deponií u centrálního parku ve Stodůlkách „Makču Pikču“ (KZKA, doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.)
 3. Bc. Barbora Kacerovská - Revitalizace areálu zámku Hradiště (KZKA, Ing. Jana Halamová, Ph.D.)

 

5) Potravinářství

 1. Bc. Anna-Běla Sýkorová - Necílová 1H NMR analýza salátů z akvaponických a hydroponických kultivačních systémů (KKBP, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.)
 2. Bc. Simona Prachařová - Inovace fermentovaného výrobku z kozího mléka (KKBP, Ing. Veronika Legarová, Ph.D.)
 3. Jiří Candra - Hodnocení kvalitativních parametrů plodů vybraných odrůd jabloní sloupcového charakteru růstu (KZ, doc. Ing. Josef Sus, CSc.)

 

Všichni studenti, kteří se soutěže zúčastnili, obdrželi čestná uznání. Studenti umístění na 1. - 3. místě v každé soutěžní oblasti obdrželi na závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků z rukou děkana fakulty prof. Ing. Josefa Soukupa, CSc. diplom a finanční odměnu.

Nejen vítězům, ale i všem studentům, kteří se Studentské vědecké konference zúčastnili, blahopřejeme. Předsedům a členům komisí děkujeme za jejich práci. Všechny studenty zveme k účasti na Studentské vědecké konferenci FAPPZ v roce 2024.

 

Za organizátory soutěže Ing. Pavlína Kupčíková, doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. a prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Foto: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

Studentská vědecká konference

Archiv článků

SVK 13.5.2024

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2024

SVK 10.5.2023

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2023

SVK 11.5.2022

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2022

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.