SVK 11.5.2022

Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2022

Podobně jako v předcházejících, i v roce 2022 se uskutečnila soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a magisterského studia na FAPPZ. Soutěž byla vyhlášena v sedmi odborných sekcích, do kterých bylo přihlášeno celkem 44 prací vč. cizojazyčných. Obhajoby předložených vědeckých prací a projektů proběhly formou veřejných vystoupení na „Studentské vědecké konferenci FAPPZ“, která se v souladu s již zažitou tradicí uskutečnila v první půli května (11. 5. 2022).

Hodnotícím komisím jednotlivých sekcí předsedali externí odborníci, dalšími členy byli pedagogové fakulty. Komise posuzovaly odbornou a formální úroveň předložených prací, kvalitu prezentací a schopnost studentů obhájit práci ve veřejné rozpravě. Členové hodnotících komisí konstatovali vysokou odbornou úroveň naprosté většiny příspěvků i kvalitní prezentace, proto bylo často velmi obtížné určit vítěze.

Výsledky v jednotlivých sekcích (1. – 3. místo):

Sekce č. 1+2: Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat a Zájmové chovy zvířat:

 1. Bc. Karolína Letochová (k. etologie a zájmových chovů)
 2. Bc. Daniela Spěváková (k. veterinárních disciplin)
 3. Lukáš Ševcovic (k. etologie a zájmových chovů)

 

Sekce č. 3: Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění:

 1. Bc. Hana Vrbová (k. zahradnictví)
 2. Bc. Radek Vítek (k. genetiky a šlechtění)
 3. Bc. Jana Březinová (k. zahradnictví)

 

Sekce č. 4: Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba:

 1. Bc. Yury Miranovich (k. zahradní a krajinářské architektury)
 2. Štěpán Pech (k. zahradní a krajinářské architektury)
 3. Tereza Nidetzká a Bc. Kateřina Landová (k. zahradní a krajinářské architektury)

 

Sekce č. 5: Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny: 

 1. Bc. Vojtěch Pospíšil (k. agroenvironmentální chemie a výživy rostlin)
 2. Bc. Michala Poupová (k. botaniky a fyziologie rostlin)
 3. Bc. Jana Hrúzová (k. pedologie a ochrany půd)

 

Sekce č. 6 a 7: Potraviny, výživa a zdraví (s možností postupu do národního kola soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ - gesce Potravinářské komory České republiky):

 1. Bc. Izabela Kovaříková (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 2. Bc. Hana Ludvíková (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 3. Bc. Andrea Nosková (k. kvality a bezpečnosti potravin)

 

 

Všichni studenti, kteří se zúčastnili studentské vědecké konference, obdrželi čestná uznání. Na závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků obdrželi vítězové z rukou děkana fakulty prof. Ing. Josefa Soukupa, CSc. diplomy za umístění a finanční odměny za 1. až 3. místo.

Nejen vítězům, ale všem studentům FAPPZ, kteří se v roce 2022 zúčastnili studentské vědecké konference, blahopřejeme. Předsedům a členům komisí děkujeme za jejich práci. Všechny studenty FAPPZ zveme k účasti na studentské vědecké konferenci v roce 2023.

Za organizátory soutěže Ing. Pavlína Kupčíková a doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., proděkan FAPPZ ČZU v Praze. Předávání ocenění byl přítomen proděkan pro kvalitu vzdělávácí a tvůrčí činnosti, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Foto: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., CPIS

Další články v rubrice

Studentská vědecká konference

Archiv článků

SVK 13.5.2024

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2024

SVK 10.5.2023

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2023

SVK 11.5.2022

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2022

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.