SVK 11.5.2021

Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2021

Podobně jako v předcházejících, i v roce 2021 se uskutečnila soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a magisterského studia na FAPPZ. Soutěž byla vyhlášena v šesti odborných sekcích, do kterých bylo přihlášeno celkem 52 prací vč. cizojazyčných. Obhajoby předložených vědeckých prací a projektů proběhly formou veřejných vystoupení na „Studentské vědecké konferenci FAPPZ“, která se v souladu s již zažitou tradicí uskutečnila v první půli května (11. 5. 2021).

Hodnotícím komisím jednotlivých sekcí předsedali externí odborníci, dalšími členy byli pedagogové fakulty. Komise posuzovaly odbornou a formální úroveň předložených prací, kvalitu prezentací a schopnost studentů obhájit práci ve veřejné rozpravě. Členové hodnotících komisí konstatovali vysokou odbornou úroveň naprosté většiny příspěvků i kvalitní prezentace, proto bylo často velmi obtížné určit vítěze.

Výsledky v jednotlivých sekcích (1. – 3. místo):

Sekce č. 1+2: Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat a Zájmové chovy zvířat:

 1. Bc. Lucie Musilová (k. zoologie a rybářství)
 2. Bc. Lucie Kleprlíková  a Bc. Denisa Tichá (k. zoologie a rybářství, resp. k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 3. Bc. Petr Hataš (k. zoologie a rybářství)

 

Sekce č. 3: Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění:

 1. Bc. Štěpán Klas (k. agroenvironmentální chemie a výživy rostlin)
 2. Bc. Jan Dvořák (k. agroekologie a rostlinné produkce)
 3. Bc. Sabina Buriancová (k. agroenvironmentální chemie a výživy rostlin)

 

Sekce č. 4: Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba:

 1. MgA. Veronika Syřišťová (k. zahradní a krajinářské architektury)
 2. Bc. Magda Benešová a Aneta Švarcová (k. zahradní a krajinářské architektury)
 3. Ing. Petr Jelínek a Bc. Denisa Bartoňová (k. zahradní a krajinářské architektury)

 

Sekce č. 5: Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny: 

 1. Bc. Michal Kroc (k. pedologie a ochrany půd)
 2. Bc. Michal Weber (k. chemie)
 3. Bc. Milena Dulović (k. agroenvironmentální chemie a výživy rostlin)

 

Sekce č. 6a: Potraviny, výživa a zdraví:

 1. Antonie Kryštofová (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 2. Bc. Barbora Draboňová (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 3. Bc. Veronika Jelínková (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)

 

Sekce č. 6b: Potraviny, výživa a zdraví:

 1. Bc. Daniela Slavíková (k. zoologie a rybářství)
 2. Bc. Martin Liška (k. kvality a bezpečnosti potravin)
 3. Bc. Šárka Altmannová (k. kvality a bezpečnosti potravin)

 

Všichni studenti, kteří se zúčastnili studentské vědecké konference, obdrželi čestná uznání. Na závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků obdrželi vítězové z rukou děkanky fakulty prof. Ing. Ivy Langrové, CSc. diplomy za umístění a finanční odměny za 1. až 3. místo.

Nejen vítězům, ale všem studentům FAPPZ, kteří se v roce 2021 zúčastnili studentské vědecké konference, blahopřejeme. Předsedům a členům komisí děkujeme za jejich práci. Všechny studenty FAPPZ zveme k účasti na studentské vědecké konferenci v roce 2022.

Za organizátory soutěže Ing. Jana Križková a RNDr. Milan Skalický, Ph.D., proděkan FAPPZ ČZU v Praze. Předávání ocenění byl přítomen proděkan pro kvalitu vzdělávácí a tvůrčí činnosti, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Foto: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., CPIS

Další články v rubrice

Studentská vědecká konference

Archiv článků

SVK 13.5.2024

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2024

SVK 10.5.2023

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2023

SVK 11.5.2022

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2022

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.