SVK 14.5.2019

Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2019

Podobně jako v předcházejících 10-ti letech, i v roce 2019 se uskutečnila soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a magisterského studia na FAPPZ. Soutěž byla vyhlášena v šesti odborných sekcích, do kterých bylo přihlášeno celkem 55 prací vč. cizojazyčných. Přispěly k tomu i významně navýšené odměny za 1. - 3. místo. Obhajoby předložených vědeckých prací a projektů proběhly formou veřejných vystoupení na „Studentské vědecké konferenci FAPPZ“, která se v souladu s již zažitou tradicí uskutečnila 14. května v rámci rektorského dne na ČZU.

Hodnotícím komisím jednotlivých sekcí předsedali externí odborníci, dalšími členy byli pedagogové fakulty. Komise posuzovaly odbornou a formální úroveň předložených prací, kvalitu prezentací a schopnost studentů obhájit práci ve veřejné rozpravě. Členové hodnotících komisí konstatovali vysokou odbornou úroveň naprosté většiny příspěvků i kvalitní prezentace, proto bylo často velmi obtížné určit vítěze.

Výsledky v jednotlivých sekcích (1. – 3. místo):

Sekce č. 1: Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat:

 1. Bc. Ondřej Krunt (k. chovu hospodářských zvířat)
 2. Saet Byeol Lee (k. kvality a bezpečnosti potravin)
 3. Bc. Nella Tarantová (k. veterinárních disciplín) + Bc. Ondřej Šťastný (k. chovu hospodářských zvířat)

 

Sekce č. 2: Zájmové chovy zvířat:

 1. Calderón Escobar Felipe J. (k. zoologie a rybářství)
 2. Magdaléna Šámalová (k. etologie a zájmových chovů)
 3. Tereza Dočekalová (k. zoologie a rybářství)

 

Sekce č. 3: Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění:

 1. Bc. Aneta Bošková (k. ochrany rostlin)
 2. Bc. David Šiler (k. agroenvironmentální chemie a výživy rostlin)
 3. Bc. Jiří Danko (k. botaniky a fyziologie rostlin)

 

Sekce č. 4: Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba:

 1. Bc. Lucie Jirátová (k. zahradní a krajinářské architektury)
 2. Bc. Dorotea Cimburová (k. zahradní a krajinářské architektury)
 3. Bc. Zuzana Končelová (k. zahradní a krajinářské architektury)

 

Sekce č. 5: Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny: 

 1. Bc. Murillo Ulloa Marcela Leidy (k. agroenvironmentální chemie a výživy rostlin)
 2. Bc. Kateřina Vejvodová (k. agroenvironmentální chemie a výživy rostlin) + Zdeňka Klimková (k. zoologie a rybářství)
 3. Bc. Markéta Pápayová (k. agroenvironmentální chemie a výživy rostlin) + Michal Kroc (k. pedologie a ochrany půd)

 

Sekce č. 6a: Potraviny, výživa a zdraví:

 1. Jaimes José Diogenes (k. kvality a bezpečnosti potravin)
 2. Barbora Draboňová (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 3. Bc. Andrea Keltnerová (k. kvality a bezpečnosti potravin)

 

Sekce č. 6b: Potraviny, výživa a zdraví:

 1. Bc. Andrea Slavíčková (k. kvality a bezpečnosti potravin)
 2. Bc. Kateřina Tomisová (k. kvality a bezpečnosti potravin)
 3. Bc. Ladislav Žatečka (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)

 

Všichni studenti, kteří se zúčastnili studentské vědecké konference, obdrželi čestná uznání. Na závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků obdrželi vítězové z rukou děkanky fakulty prof. Ing. Ivy Langrové, CSc. diplomy za umístění a finanční odměny za 1. až 3. místo.

Nejen vítězům, ale všem studentům FAPPZ, kteří se v roce 2019 zúčastnili studentské vědecké konference, blahopřejeme. Předsedům a členům komisí děkujeme za jejich práci. Všechny studenty FAPPZ zveme k účasti na studentské vědecké konferenci v roce 2020.

Za organizátory soutěže Ing. Jana Križková a RNDr. Milan Skalický, Ph.D., proděkan FAPPZ ČZU v Praze
Foto: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., CPIS FAPPZ ČZU v Praze

Další články v rubrice

Studentská vědecká konference

Archiv článků

SVK 13.5.2024

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2024

SVK 10.5.2023

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2023

SVK 11.5.2022

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2022

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.