SVOČ 9.5.2012

Dne 9. 5. 2012 se konala na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Studentská vědecká konference pod záštitou děkana FAPPZ prof. Ing. Pavla Tlustoše, CSc.
Celkem se zúčastnilo 51 studentů a studentek, jejichž práce hodnotilo 5 komisí. Nejvíce prací bylo z  katedry zahradní a krajinné architektury (9) a katedry kvality zem. produktů (8).
 
Studenti, kteří se umístili na 1. - 3. místě u příslušné komise, získali finanční odměnu a diplom.
 
Společná fotografie oceněných, kteří si cenu převzali 11. 5. 2012:
 
 
Výsledky:
 
1. komise (Rozvoj venkova, péče o biosféru a udržitelné využívání přírodních zdrojů) ve složení Ing. Miloslav Kuklík, Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D. hodnotila práce celkem 9 studentů a studentek z KAVR, KCH, KPOP a KMVD.
 
1. místo: PAVEL HRABAL
„Odstranění fosforu z odpadních vod a jeho využití v zemědělství ve formě struvitu“
Katedra: KAVR
Obor: ATP
Ročník: 3.
Vedoucí práce: Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
 
2. místo: Bc. HELENA HRNČÍŘOVÁ
„Možnosti realizace procesu nitritace v odpadní vodě za specifických podmínek“
Katedra: KAVR
Obor: AMBO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
 
3. místo: MIROSLAVA VLASÁKOVÁ
„Měření tepelných charakteristik vybraných půd“
Katedra: KPOP
Obor: ATP
Ročník: 3.
Vedoucí práce: doc. Ing. Radka Kodešová, CSc.
 
 
2. komise (Fytotechnika, zahradnictví, výživa a ochrana rostlin) ve složení Ing. Jiří Zámečník, CSc., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. hodnotila práce celkem 9 studentů a studentek z KBFR, KOR, KZ a KAB.
 
1. místo: Bc. LUCIE WINKOWSKA
„Variabilita genu bílkovinného obalu izolátů viru mozaiky jabloně z chmelu“
Katedra: KOR
Obor: AML
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
 
2. místo: ANNA ŠRÁMKOVÁ
„Vliv extraktu z tymiánu obecného (Thymus vulgaris) na plodnost kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum)“
Katedra: KOR
Obor: ABE
Ročník: 3.
Vedoucí práce: Ing. Jan Kazda, CSc.
 
3. místo: Bc. TEREZA DOBEŠOVÁ
„Výskyt hybridizace mezi lilkem černým a lilkem leskloplodým“
Katedra: KAB
Obor: AMVV
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Josef Holec, Ph.D.
 
 
3. komise (Zootechnika, zájmové chovy a výživa zvířat) ve složení Ing. Daniel Bureš, Ph.D.,doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., MVDr. Petr Slavík, Ph.D. hodnotila práce celkem 9 studentů a studentek z KSZ, KOZE, KVD a KKZP.
 
1. místo: ANDREA PÍSAŘÍKOVÁ
„Schopnost psů identifikovat lidský pach poté, co byl vystaven působení vody“
Katedra: KOZE
Obor: ABPC
Ročník: 3.
Vedoucí práce: Ing. Ludvík Pinc
 
2. místo: Bc. ALENA VYSKOČILOVÁ
„Proapoptotické faktory a stárnutí oocytů prasete“
Katedra: KVD
Obor: AMPS
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
 
3. místo: Bc. MIROSLAV JOCH
„Role leptinu a inzulinu v metabolismu dojnic v tranzitním období“
Katedra: KVD
Obor: AMPV
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: MVDr. Helena Härtlová, CSc.
 
4. komise (Zahradní a krajinářské úpravy, zahradní tvorba) ve složení Ing. Alena Nováková, Ph.D., Ing. arch. Iveta Merunková, Ing. Martin Koudela, Ph.D. hodnotila práce celkem 9 studentů a studentek z KZKA.
 
1. místo: Bc. MARTINA DVOŘÁKOVÁ
„Koncepce využití potenciálu prostor průmyslového dědictví v krajinném kontextu“
Katedra: KZKA
Obor: AMZO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. arch. Iveta Merunková
 
2. místo: Bc. PAVEL ŠKOPEK
„Návrh sbírkové zahrady s vypracováním výukového systému vybrané střední školy“
Katedra: KZKA
Obor: AMZZ
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
 
3. místo: Bc. MIROSLAVA POŠTULKOVÁ
„Koncepce řešení obnovy zámeckého parku v Šilheřovicích“
Katedra: KZKA
Obor: AMZO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Josef Souček
 
 
5. komise (Genové technologie a šlechtění; kvalita a zpracování zemědělských produktů, výživa a potraviny) ve složení doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D., doc. Ing. Boris Hučko, CSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc. hodnotila práce celkem 15 studentů a studentek z KGŠ, KKZP, KCH, KVD a KMVD.
 
1.místo: HANA SALMONOVÁ
„Norfloxacin jako selektivní faktor v kultivačních médiích pro bifidobakterie“
Katedra: KMVD
Obor: ATZK
Ročník: 3.
Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
 
2.místo: Bc. BARBORA PROCHÁZKOVÁ
„Polyadenylace mRNA pro EMI1 a EMI2 a změny jejich exprese na úrovni proteinů“
Katedra: KVD
Obor: AMPSKS
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
 
2.místo: ANEŽKA REIMAROVÁ
„Genetický výzkum záchvatovitých onemocnění u plemene border teriér“
Katedra: KGŠ
Obor: ABPC
Ročník: 3.
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
 
3.místo: Ing. JITKA SCHMIDOVÁ
„Odhad genetických parametrů znaků lineárního popisu beranů“
Katedra: KGŠ
Obor: AMGP
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
 
3.místo: Bc. DANIELA TINTĚROVÁ
„Hodnocení stravy a výživy zemědělské rodiny v polovině 12. století na území Čech“
Katedra: KKZP
Obor: AMK
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Oldřich Faměra, CSc.
 
 
Studenti umístění na 1. – 3. místě byli finančně ohodnoceni a cena spolu s diplomem jim byla slavnostně předána v pátek, dne 11. 5. 2012 děkanem FAPPZ prof. Ing. Pavlem Tlustošem, CSc. a proděkanem doc. Ing. Václavem Hejnákem, Ph.D. za přítomnosti Ing. Jany Križkové a Ing. Miloslava Petrtýla, Ph.D., který celou akci zdokumentoval.

Další články v rubrice

English ☰ Menu