SVK 15.5.2018

Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2018

Podobně jako v předcházejících letech, i v roce 2018 se uskutečnila soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a magisterského studia na FAPPZ. Soutěž byla vyhlášena v šesti odborných sekcích, do kterých bylo přihlášeno celkem 53 prací. Obhajoby předložených vědeckých prací a projektů proběhly formou veřejných vystoupení na „Studentské vědecké konferenci FAPPZ“, která se v souladu s již zažitou tradicí uskutečnila 15. května v rámci rektorského dne na ČZU.

Hodnotícím komisím jednotlivých sekcí předsedali externí odborníci, dalšími členy byli pedagogové fakulty. Komise posuzovaly odbornou a formální úroveň předložených prací, kvalitu prezentací a schopnost studentů obhájit práci ve veřejné rozpravě. Členové hodnotících komisí konstatovali vysokou odbornou úroveň naprosté většiny příspěvků i kvalitní prezentace, proto bylo často velmi obtížné určit vítěze.

Výsledky v jednotlivých sekcích (1. – 3. místo):

Sekce č. 1: Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat:

 1. Bc. Eliška Koutná (k. veterinárních disciplín)
 2. Bc. Veronika Tůmová (k. zoologie a rybářství)
 3. Bc. Kamila Pokorná (k. speciální zootechniky) 

Sekce č. 2: Zájmové chovy zvířat:

 1. Bc. Pavla Hubená (k. zoologie a rybářství)
 2. Bc. Anna Habartová (k. obecné zootechniky a etologie)
 3. Anna Bílková (k. zoologie a rybářství) 

Sekce č. 3: Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění:

 1. Bc. Tomáš Hovorka (k. ochrany rostlin)
 2. Bc. Tereza Zunová (k. genetiky a šlechtění)
 3. Bc. Markéta Macháčová (k. ochrany rostlin) 

Sekce č. 4: Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba:

 1. Bc. Lucie Olejárová (k. zahradní a krajinářské architektury)
 2. Bc. Jana Horáčková (k. zahradní a krajinářské architektury)
 3. Bc. Kateřina Voleská (k. zahradní a krajinářské architektury)

Sekce č. 5: Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny: 

 1. Bc. Žaneta Novotná (k. pedologie a ochrany půdy)
 2. Bc. Vendula Oborná (k. pedologie a ochrany půdy)
 3. Bc.Vargas Cáceres Liz Mabel (k. agroenvironmentální chemie a výživy rostlin)

Sekce č. 6a: Potraviny, výživa a zdraví:

 1. Bc. Marie Makovská (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 2. Bc. Denisa Binderová (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 3. Markéta Majerová (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky) + Bc. Michal Stehlík (k. kvality zemědělských produktů)

Sekce č. 6b: Potraviny, výživa a zdraví:

 1. Bc. Josef Soukup (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 2. Bc. Eva Pávová + Andrea Wagnerová (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)
 3. Bc. Linda Nezbedová (k. kvality zemědělských produktů) + Bc. Klára Zlomková (k. mikrobiologie, výživy a dietetiky)

 

Všichni studenti, kteří se zúčastnili studentské vědecké konference, obdrželi čestná uznání. Na závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků obdrželi vítězové z rukou děkanky fakulty prof. Ing. Ivy Langrové, CSc. diplomy za umístění a finanční odměny za 1. až 3. místo.

Nejen vítězům, ale všem studentům FAPPZ, kteří se v roce 2018 zúčastnili studentské vědecké konference, blahopřejeme. Předsedům a členům komisí děkujeme za jejich práci. Všechny studenty FAPPZ zveme k účasti na studentské vědecké konferenci v roce 2019.

Za organizátory soutěže Ing. Jana Križková a RNDr. Milan Skalický, Ph.D., proděkan FAPPZ

Foto: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., FAPPZ

Další články v rubrice

Studentská vědecká konference

Archiv článků

SVK 13.5.2024

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2024

SVK 10.5.2023

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2023

SVK 11.5.2022

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2022

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.