SVOČ 10.5.2016

Dne 10. 5. 2016 se konala na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Studentská vědecká konference pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Pavla Tlustoše, CSc. o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.

Celkem se zúčastnilo 50 studentů a studentek, jejichž práce hodnotilo 6 komisí. Nejvíce prací bylo z katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky (7), speciální zootechniky (6), obecné zootechniky a etologie (5) a ochrany rostlin (5). 

Studenti, kteří se umístili na 1. - 3. místě u příslušné komise, získali finanční odměnu a diplom.

 

Výsledky:

1. komise (Zootechnika, zájmové chovy a biotechnologie) ve složení Ing. Daniel Bureš, Ph.D. (předseda), doc. Ing. Milena Fantová, CSc. (KSZ), Ing. Tereza Žalmanová, Ph.D. (KVD). hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KMVD, KSZ, KGŠ, KVD.

 1. místo: Bc. Klára LALOUČKOVÁ
 
„STUDIUM ANTIBAKTERIÁLNÍCH ÚČINKŮ VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH OLEJŮ“
Katedra: KMVD
Obor: AMPV
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

 2. místo: Bc. Anita KRANJČEVIČOVÁ
„DOPLNĚNÍ (IMPUTACE) CHYBĚJÍCÍCH GENETICKÝCH MARKERŮ SNP“
Katedra: KGŠ
Obor: AMGP
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce:  prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.

3. místo: Bc. Monika ŘÍHOVÁ
„EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ CHOVU MASNÉHO SKOTU“
Katedra: KSZ
Obor: AMVH
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce:  Ing. Renata Toušová, CSc.

 

 

2. komise (Zootechnika, zájmové chovy a biotechnologie ve složení RNDr. Dana Holečková (předsedkyně), Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D. (KOZE), Ing. Jiří Patoka, Ph.D. (KZR), hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KZR, KOZE, KGŠ, KSZ.

1. místo: Bc. Pavel MOUCHA

Student převzal cenu osobně v jiný termín

 „DOPADY NEPŮVODNÍHO DRUHU NORKA AMERICKÉHO (NEOVISON VISON) NA PŮVODNÍ FAUNU“
Katedra: KZR
Obor: AMPS
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce:  Ing. Vladimír Vrabec, Ph.D.

2. místo: Bc. Adéla JIRSOVÁ

„ÚLOHA LATERALITY MOZKU V AGONISTICKÉM CHOVÁNÍ JELENA EVROPSKÉHO II“

Katedra: KOZE

Obor: AMPS

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.

 

  1. místo:  Bc. Martina ČAJÁGIOVÁ

„ODOLNOSŤ ĽUDSKÉHO PACHU VOČI CHEMICKÝM DETERGENTOM“

Katedra: KOZE

Obor: AMPS

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Ing. Petra Vyplelová, Ph.D.

 

 

 

  1. komise (Fytotechnika, zahradnictví a rostlinolékařství) ve složení Ing. Jiří Zámečník, CSc. (předseda), Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D. hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KBFR, KRV, KZ, KGŠ, KAVR.

 

  1. místo: Bc. Michaela KLASOVÁ

 

„VLIV AGROCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ PŮD A HNOJENÍ NA VÝNOS OZIMÉ ŘEPKY V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU“

Katedra: KAVR

Obor: AMRks

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Ing. Jindřich Černý, Ph.D:

 

  1. místo: Bc. Václav BAZIKA

„VLIV RŮSTOVÝCH STIMULÁTORŮ NA FYZIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY CHMELE OTÁČIVÉHO“

Katedra: KBFR

Obor: AMRR

Ročník: 3. Bc

Vedoucí práce: doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.

 

  1. místo: Bc. Lenka MICHNOVÁ

„VÝBĚR CHEMOTYPŮ KONOPÍ VHODNÝCH PRO LÉČEBNÉ POUŽITÍ S PŘEVLÁDAJÍCÍ ÚČINNOU LÁTKOU THC“

Katedra: KRV

Obor: AMRR

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Ing. Adéla Fraňková, Ph.D.

 

 

 

  1. komise (Fytotechnika, zahradnictví a rostlinolékařství) ve složení prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. (předseda), Ing. Marie Maňasová, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D. hodnotila práce celkem 7 studentů a studentek z KOR, KZ, KAB.

 

1.místo: Bc. Michal ONDRA

 

„OPTIMALIZACE HERBICIDNÍ REGULACE PLEVELŮ V KEDLUBNECH“

Katedra: KAB

Obor: AMRR

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.

 

2.místo: Pavlína REJCHRTOVÁ

„VLIV ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ NA HÁĎÁTKO HETERODERA SCHACHTII

Katedra: KOR

Obor: ABR

Ročník: 3. Bc

Vedoucí práce: Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.

 

3.místo: Bc. Hana ŘEHOŘOVÁ

„VLIV ODRŮDY A APLIKACE PESTICIDŮ NA DISTRIBUCI VČEL V OZIMÉ ŘEPCE“

Katedra: KOR

Obor: AML

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Ing. Jan Kazda, CSc.

 

 

  1. komise (Využívání přírodních zdrojů, ochrana půdy a technologie odpadů) ve složení Ing. Norbert Buchta (předseda), Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D. hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KZKA, KPT, KPOP, KAVR, KBFR.

 

1.místo: Bc. Dita LANDOVSKÁ

 

„PŮVODNÍ SCHÉMATA VENKOVSKÝCH ZAHRAD ČESKÉHO RÁJE“

Katedra: KZKA

Obor: AMZO

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: RNDr. Oldřich Vacek, CSc.

 

2.místo: Bc. Jakub STIBŮREK

„VLIV HNOJENÍ TRVALÉHO TRAVNÍHO POROSTU NA KUMULATIVNÍ PRODUKCI BIOPLYNU“

Katedra: KPT

Obor: AMBO

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.

 

3.místo: Bc. Jiří MATĚJOVSKÝ

„VLIV ZANIKLÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ NA PŮDNÍ VLASTNOSTI“

Katedra: KPOP

Obor: ---

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.

 

 

 

  1. 6. komise (Kvalita a zpracování zemědělských produktů, výživa a potraviny) ve složení Dr. Ing. Zdeňka Panovská (předsedkyně), doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. hodnotila práce celkem 11 studentů a studentek z KMVD, KCH, KKZP, KSZ.

 

1.místo: Marie MAKOVSKÁ

 

„DEGRADACE KOMPLEXNÍCH KARBOHYDRÁTŮ BIFIDOBAKTERIEMI“

Katedra: KMVD

Obor: ATZD

Ročník: 3. Bc

Vedoucí práce: Ing. Věra Bunešová, Ph.D.

 

2.místo: Karolína HOLEČKOVÁ

„TESTOVÁNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITY BAKTERIÍ IZOLOVANÝCH Z PECTINATELLA MAGNIFICA

Katedra: KMVD

Obor: ATZD

Ročník: 3. Bc

Vedoucí práce: prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.

 

3.místo: Bc. Lenka ŠÍMOVÁ

„SLEDOVÁNÍ TĚKAVÝCH LÁTEK V GRANULOVANÉM KRMIVU PRO PSY“

Katedra: KKZP

Obor: AMK

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Ing. Pavel Nový, Ph.D.

 

3.místo: Bc. Lucie LHOTSKÁ

„VYUŽITÍ SILIC PRO PRODLOUŽENÍ ÚCHOVY ČERSTVÝCH SÝRŮ“

Katedra: KKZP

Obor: AMD

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.

 

Studenti umístění na 1. – 3. místě byli finančně ohodnoceni a cena spolu s diplomem jim byla slavnostně předána dne 10. 5. 2016 děkanem fakulty prof. Ing. Pavlem Tlustošem, CSc. a proděkanem doc. Ing. Václavem Hejnákem, Ph.D. za přítomnosti Ing. Jany Križkové a Ing. Vlastimila Mikšíka, Ph.D., který celou akci zdokumentoval.

 

Další články v rubrice

Studentská vědecká konference

Archiv článků

SVK 13.5.2024

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2024

SVK 10.5.2023

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2023

SVK 11.5.2022

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2022

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.