SVOČ 14.5.2013

Dne 14. 5. 2013 se konala na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Studentská vědecká konference pod záštitou děkana FAPPZ prof. Ing. Pavla Tlustoše, CSc. o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.
Celkem se zúčastnilo 51 studentů a studentek, jejichž práce hodnotilo 5 komisí. Nejvíce prací bylo z  katedry obecné zootechniky a etologie (7), veterinárních disciplín (6), zahradní a krajinné architektury (5) a speciální zootechniky (5).
 
Studenti, kteří se umístili na 1. - 3. místě u příslušné komise, získali finanční odměnu a diplom.
 
 
 
 
Výsledky:
 
1. komise (Rozvoj venkova, péče o biosféru a udržitelné využívání přírodních zdrojů) ve složeníIng. Miloslav Kuklík (předseda), Ing. Martin Kočárek, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D. hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KPOP, KBFR, KZKA, KVZ.
 
1. místo: Bc. Evgeniya TOVKACH
„Potential mobility of chromium from soil“
Katedra: KPOP
Obor: Rural development, protection of the biosphere and sustainable use of natural resources
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
 
2. místo: Bc. Markéta KOŘÍNKOVÁ
„Studium tvorby biomasy a obsahu energie bylinných druhů hydrické rekultivace“
Katedra: KBFR
Obor: AMBU
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. František Hnilička, Ph.D.
 
3. místo: Bc. Petra PALUSOVÁ
„Studie regenerace návsi venkovské obce“
Katedra: KZKA
Obor: AMZO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. arch. Iveta Merunková
 
 
2. komise (Fytotechnika, zahradnictví, výživa a ochrana rostlin) ve složení Ing. Jiří Zámečník, CSc. (předseda), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KAB, KAVR, KOR, KZ.
 
1. místo: Bc. Lenka MATUŠKOVÁ
„Vliv konzervantů na populační růst skladištního roztoče Tyrophagus putrescentiae
Katedra: KOR
Obor: AML
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
 
2. místo: Jaroslav TŮMA
„Nároky acidofilních rostlin na složení pěstebních substrátů“
Katedra: KAVR
Obor: ABZU
Ročník: 3.
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
 
3. místo:  Zuzana WIMMEROVÁ
„Zimovzdornost chryzantém typu Multiflora“
Katedra: KZ
Obor: ABZU
Ročník: 3.
Vedoucí práce: Ing. Ludmila Augustinová
 
 
3. komise (Zootechnika, zájmové chovy a výživa zvířat) ve složení Ing. Daniel Bureš, Ph.D.(předseda), doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., MVDr. Petr Slavík, Ph.D. hodnotila práce celkem 17 studentů a studentek z KSZ, KOZE, KVD, KPT, KZR.
 
1. místo: Bc. Petra FOLKOVÁ
„Společné účinky zearalenonu a genisteinu na kvalitu kančích spermií“
Katedra: KVD
Obor: AMGB
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
 
2. místo: Bc. Jana KOŘÍNKOVÁ
„Spolehlivost latexových rukavic jako prostředku proti nežádoucí kontaminaci lidským pachem“
Katedra: KOZE
Obor: AMPV
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Ludvík Pinc, Ph.D.
 
2. místo: Bc. Kateřina ZADINOVÁ
„Vyhodnocení reprodukčních ukazatelů ve vybraném chovu prasat“
Katedra: KSZ
Obor: AMPP
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
 
3. místo: Ing. Barbora PROCHÁZKOVÁ
„Exprese proteinů Emi/Erp rodiny a polyadenylace jejich mRNA během meiotického zrání savčích oocytů“
Katedra: KVD
Obor: AMGP
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
 
 
3. místo: Bc. Lukáš TREJBAL
„Vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních vlastností vajec ve snůškách vajec pštrosa dvouprstého Struthio camelus na vybrané farmě na území České republiky mezi lety 2009 - 2012“
Katedra: KOZE
Obor: AMPS
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Renata Masopustová
 
4. komise (Zahradní a krajinářské úpravy, zahradní tvorba) ve složení Ing. Alena Nováková, Ph.D. (předsedkyně), Ing. arch. Iveta Merunková, Ing. Martin Koudela, Ph.D. hodnotila práce celkem 5 studentů a studentek z KZKA a KZ.
 
1. místo: Bc. Alena BRABCOVÁ
„Ideová studie shrnující inovační náměty a variace řešení na území brownfields“
Katedra: KZKA
Obor: AMZO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. arch. Iveta Merunková
 
2. místo: Bc. Hana BABKOVÁ, DIS.
„Zelená architektura v současném pojetí na příkladu návrhu úprav vybraného objektu“
Katedra: KZKA
Obor: AMZO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Barbora Eliášová, DIS., Ph.D.
 
3. místo: Bc. Tereza TIHLAŘÍKOVÁ
„Srovnání fenofází révy vinné při odlišných tvarech a vedení“
Katedra: KZ
Obor: AMZZ
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.
 
 
5. komise (Genové technologie a šlechtění; kvalita a zpracování zemědělských produktů, výživa a potraviny) ve složení doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D. (předsedkyně), doc. Ing. Boris Hučko, CSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc. hodnotila práce celkem 13 studentů a studentek z KGŠ, KKZP, KCH, KVD, KSZ, KCH a KMVD.
 
1.místo: Bc. Roman ŠVEJSTIL
„Využívání oligosacharidů mateřského mléka střevními bakteriemi“
Katedra: KMVD
Obor: AMK
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.
 
2.místo: Bc. Petr PEŠEK
„Možnosti zvyšování zisku u dojného skotu s využitím genomiky“
Katedra: KGŠ
Obor: AMGP
Ročník: 1. Mg
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.
 
2.místo: Bc. Lucie  FRÜBLINGOVÁ
„Antioxidační vlastnosti extraktů z ovoce a zeleniny in vitro“
Katedra: KMVD
Obor: AMK
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
 
3.místo: Bc. Jana ČÍŽKOVÁ
„Vliv hyaluronanu na superovulační odezvu u holštýnského skotu“
Katedra: KVD
Obor: AMGB
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Jiří Šichtař, Ph.D.
 
3.místo: Bc. Lucie PŠENIČKOVÁ
„Vliv přídavku LDL na pohybovou aktivitu spermií“
Katedra: KVD
Obor: AMGB
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
 
 
Studenti umístění na 1. – 3. místě byli finančně ohodnoceni a cena spolu s diplomem jim byla slavnostně předána dne 14. 5. 2013 děkanem FAPPZ prof. Ing. Pavlem Tlustošem, CSc. a proděkanem doc. Ing. Václavem Hejnákem, Ph.D. za přítomnosti Ing. Jany Križkové a Ing. Miloslava Petrtýla, Ph.D., který celou akci zdokumentoval.
 
 
 
 

Další články v rubrice

Studentská vědecká konference

Archiv článků

SVK 10.5.2023

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2023

SVK 11.5.2022

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2022

SVK 11.5.2021

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2021

SVK 14.5.2019

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2019

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.