SVOČ 12.5.2015

Dne 12. 5. 2015 se konala na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Studentská vědecká konference pod záštitou děkana FAPPZ prof. Ing. Pavla Tlustoše, CSc. o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.
Celkem se zúčastnilo 47 studentů a studentek, jejichž práce hodnotilo 5 komisí. Nejvíce prací bylo z katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky (5), kvality a zemědělských produktů (4), agrochemie a výživy rostlin (4), obecné zootechniky a etologie (4), speciální zootechniky (4) a katedry veterinárních disciplín (4).
 
Studenti, kteří se umístili na 1. - 3. místě u příslušné komise, získali finanční odměnu a diplom.
 
 
 
Výsledky:
 
1. komise (Péče o biosféru a udržitelné využívání přírodních zdrojů) ve složení Ing. Norbert Buchta (předseda), Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D. hodnotila práce celkem 10 studentů a studentek z KPOP, KAVR, KBFR, KAB, KCH.
 
1. místo: Bc. Jaroslav ŠTĚRBA
„NEGATIVNÍ VLIV ZASOLENÍ NA FYZIOLOGICKÝ STAV ROSTLIN A JEHO DOPADY NA ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI “
Katedra: KBFR
Obor: AMBU
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
 
2. místo: Jiří VELECHOVSKÝ
„VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH FOREM DIGESTÁTŮ PŘI PĚSTOVÁNÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ“
Katedra: KAVR
Obor: ABE
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce:  prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
 
2. místo: Michaela SPÁLENKOVÁ
„MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ VLASTNOSTÍ VÝLUHŮ Z VERMIKOMPOSTU“
Katedra: KAVR
Obor: ABZU
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce:  Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
 
3. místo: Josef SCHOVÁNEK
„VYUŽITÍ PŘENOSNÉ RENTGENOVÉ FLUORESCENČNÍ SPEKTROSKOPIE PRO GEOCHEMICKÝ PRŮZKUM“
Katedra: KPOP
Obor: ATP
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce: RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
 
3. místo: Bc. Anna HEISLEROVÁ
„VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ PŘI PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ SETÉHO“
Katedra: KAVR
Obor: AMBO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce:  prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
 
 
2. komise (Rostlinná produkce, produkční zahradnictví, rostlinolékařství, veřejná správa a rozvoj venkovského prostoru) ve složení Ing. Jiří Zámečník, CSc. (předseda), Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. hodnotila práce celkem 11 studentů a studentek z KZ, KBFR, KRV, KOR, KZKA.
 
1. místo: Markéta MACHÁČOVÁ
„VÝNOSOVÉ A JAKOSTNÍ CHARAKTERISTIKY TYKVE VELKOPLODÉ (HOKKAIDO) V RŮZNÝCH SYSTÉMECH PRODUKCE“
Katedra: KZ
Obor: ABZ
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce: Ing. Martin Koudela, Ph.D.
 
2. místo: Bc. Pavel TOMAN
„PRODUKČNÍ SCHOPNOST VYBRANÝCH MEZIPLODIN “
Katedra: KRV
Obor: AMRR
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
 
2. místo:  Bc. Petra MATUŠKOVÁ
„DOKUMENTACE A NÁVRH MODERNIZACE PLANETÁRNÍ STEZKY V HRADCI KRÁLOVÉ “
Katedra: KBFR
Obor: AMVks
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Mgr. Milan Skalický, Ph.D.
 
3. místo:  Bc. Pavlína JAKLOVÁ
„STANOVENÍ CITLIVOSTI POPULACÍ HOUBY VENTURIA INAEQUALIS (CKE.) WINT. KE STROBILURINOVÝM FUNGICIDŮM “
Katedra: KOR
Obor: AML
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
 
3. místo:  Bc. Eliška VAŇKOVÁ
„VNITROBLOKY NA HRANICI VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU“
Katedra: KZKA
Obor: AMZO
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce:  doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.
 
3. komise (Živočišná produkce, zájmové chovy, výživa zvířat a dietetika) ve složení Ing. Daniel Bureš, Ph.D. (předseda), doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D. hodnotila práce celkem 10 studentů a studentek z KOZE, KSZ, KPT, KZR, KVD.
 
1. místo: Bc. Iveta Angela KYRIÁNOVÁ
„SEZÓNNÍ DYNAMIKA HELMINTÓZ U MLADÝCH KOZ V EKOLOGICKÉM CHOVU “
Katedra: KZR
Obor: AMPks
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
 
2. místo: Nicole VOŠVRDOVÁ
„RASOVÁ PŘÍSLUŠNOST JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ PACHOVOU IDENTIFIKACI OSOB POMOCÍ PSŮ“
Katedra: KOZE
Obor: ABPC
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce: Ing. Ludvík Pinc, Ph.D.
 
2. místo: Zuzana VAVRÍKOVÁ
„PŘENOS INDIVIDUÁLNÍHO LIDSKÉHO PACHU POMOCÍ VODY “
Katedra: KOZE
Obor: ABPC
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce: Ing. Ludvík Pinc, Ph.D.
 
3. místo: Bc. Lucie MAŇÁKOVÁ
„VLIV DLOUHODOBÉHO HNOJENÍ NA KVALITU PÍCE VOJTĚŠKY “
Katedra: KPT
Obor: AMPV
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
 
3. místo: Bc. Pavla HOLEČKOVÁ
„VLIV PODÍLU LIBOVÉ SVALOVINY NA PROFIL MASTNÝCH KYSELIN VE VEPŘOVÉM MASE “
Katedra: KSZ
Obor: AMK
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Monika Okrouhlá, Ph.D.
 
 
 
4. komise (Genové technologie a šlechtění ve složení Ing. Marta Světlíková, Ph.D.(předsedkyně), Ing. Kristýna Hošková, Ph.D., Mgr. Martina Melounová, Ph.D. hodnotila práce celkem 5 studentů a studentek z KVD, KOZE, KGŠ.
 
1.místo: Bc. Aurélia VÍGHOVÁ
„GASOTRANSMITERY A MOŽNOSTI JEJICH STANOVENÍ V OOCYTECH KULTIVOVANÝCH V IN VITRO PODMÍNKÁCH “
Katedra: KVD
Obor: AMGB
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
 
2.místo: Bc. Simona MRŠŤÁKOVÁ
„VARIABILITA GÉNU SOD1 A JEJ VZŤAH K DEGENERATIVNEJ MYELOPATII U PLEMENA BERNSKÝ SALAŠNÍCKÝ PES “
Katedra: KGŠ
Obor: AMGB
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
 
3.místo: Bc. Anna TĚTKOVÁ
„REGULACE mTOR PŘI MEIOTICKÉM ZRÁNÍ MYŠÍCH OOCYTŮ “
Katedra: KVD
Obor: AMGB
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
 
 
5. komise (Kvalita a zpracování zemědělských produktů, výživa a potraviny) ve složení Doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská (předsedkyně), doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., Ing. Miroslava Potůčková hodnotila práce celkem 11 studentů a studentek z KKZP, KMVD a KCH.
 
1.místo: Nikol MODRÁČKOVÁ
„TESTOVÁNÍ SYNBIOTICKÝCH VLASTNOSTÍ OLIGOSACHARIDŮ MATEŘSKÉHO MLÉKA A PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ“
Katedra: KMVD
Obor: ATZD
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce: Ing. Šárka Musilová, Ph.D.
 
2.místo: Bc. Marek HRUDKA
„HODNOCENÍ KVALITY KRÁLIČÍHO MASA V ZÁVISLOSTI NA DOBĚ A KVALITĚ KRMENÍ“
Katedra: KKZP
Obor: AMD
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Ludmila Prokůpková, PhD.
 
2.místo: Denisa BINDEROVÁ
IN VITRO TRÁVENÍ HIBISCUS SABDARIFFA S PŘIHLÉDNUTÍM NA ZMĚNY KONCENTARCE HLINÍKU V JEHO ODVARU A DIGESTÁTU “
Katedra: KKZP
Obor: ATZD
Ročník: 2. Bc
Vedoucí práce: Ing. Miroslava Potůčková
 
3.místo: Ondřej VESELÝ
IN VITRO ANTIOXIDAČNÍ A PROTIZÁNĚTLIVÉ ÚČINKY JEDLÝCH HUB“
Katedra: KMVD
Obor: ATZD
Ročník: 3. Bc
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
 
3.místo: Bc. Barbora SZEGEDIOVÁ
„VLIV ROSTLINNÝCH CHINONU° NA TVORBU BIOFILMU° U VYBRANÝCH PATOGENNÍCH POTRAVINOVÝCH MIKROORGANISMŮ l“
Katedra: KKZP
Obor: AMK
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: Ing. Pavel Nový, Ph.D.
 
 
 
 
Studenti umístění na 1. – 3. místě byli finančně ohodnoceni a cena spolu s diplomem jim byla slavnostně předána dne 12. 5. 2015 děkanem FAPPZ prof. Ing. Pavlem Tlustošem, CSc. a proděkanem doc. Ing. Václavem Hejnákem, Ph.D. za přítomnosti Ing. Jany Križkové a Ing. Vlastimila Mikšíka, Ph.D., který celou akci zdokumentoval.

Další články v rubrice

Studentská vědecká konference

Archiv článků

SVK 10.5.2023

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2023

SVK 11.5.2022

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2022

SVK 11.5.2021

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2021

SVK 14.5.2019

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2019

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.