Senzorické hodnocení rajčat

Senzorické hodnocení rajčat je klíčovým prvkem v hodnocení kvality pro spotřebitele. Ve spolupráci s firmou Naše rajče byla provedena detailní analýza tří vybraných vzorků rajčat: Honey cherry, Primioso (koktejlové rajče) a Albrice (keříkové rajče). Cílem této studie bylo nejen posoudit jednotlivé senzorické charakteristiky, ale také porovnat fyzikálně-chemické a nutriční parametry hodnocených vzorků.

V senzorické laboratoři bylo provedeno hodnocení s využitím panelu 22 školených hodnotitelů. Použitá metodika zahrnovala senzorický profil a pořadovou zkoušku bez předem stanoveného pořadí vzorků. K neutralizaci chuti mezi hodnocenými vzorky sloužila pitná voda. Hodnocení proběhlo v anonymním režimu, kdy byly vzorky označeny pouze číselnými kódy.

Hodnocení zahrnovalo několik deskriptorů, jako je celková příjemnost vzhledu, barvy, vůně, konzistence, tuhost slupky, šťavnatost, chuť, sladkost, kyselost a celková příjemnost/přijatelnost vzorku, přičemž každý deskriptor byl hodnocen na pětibodové kategorové stupnici.

Výsledky senzorického profilu ukázaly, že vzorek Primioso (koktejlové rajče) vynikal ve vzhledu a barvě, zatímco Honey cherry bylo preferováno pro svou konzistenci a chuť. Keříkové rajče Albrice bylo hodnoceno nižšími body v kategoriích příjemnosti chuti a sladkosti. Pořadová zkouška neprokázala významné rozdíly mezi Honey cherry a Primioso, ale Albrice bylo hodnoceno jako celkově horší.

Další část studie se věnovala hodnocení fyzikálně-chemických a nutričních parametrů, jako jsou obsah sušiny, popelovin, hrubých bílkovin a vitamínu C. Analýza ukázala, že Honey cherry mělo nejvyšší obsah sušiny a vitamínu C, zatímco Primioso excelovalo v obsahu hrubých bílkovin. Refraktometrické hodnocení sušiny odhalilo, že Honey cherry obsahovalo nejvíce rozpustných cukrů.

Výsledky této studie naznačují, že kvalita rajčat je ovlivněna řadou faktorů včetně odrůdy. Honey cherry bylo obecně preferováno pro svou šťavnatost a chuť, což může odrážet vyšší obsah cukrů a vitamínu C. Primioso bylo oceněno pro svůj vzhled a barvu, což naznačuje význam vizuálních charakteristik v senzorickém hodnocení. Naopak, keříkové rajče Albrice ukázalo na základě nižšího přijetí, že jeho nižší sladkost a výraznost chuti nemusí vyhovovat všem spotřebitelům. Tato studie přispívá k lepšímu porozumění preferencí spotřebitelů a podporuje vývoj rajčat s optimálními senzorickými vlastnostmi.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.