ČZU mezi evropskými velkými výzkumnými infrastrukturami

ČZU v Praze je členem mezinárodního konsorcia zaměřeného na potraviny a výživu METROFOOD, které bylo Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury pozitivně ohodnoceno a bude 11. 9. 2018 zapsáno na seznam ESFRI Roadmap 2018. Tento seznam sdružuje infrastruktury jedinečné povahy nezbytné k dosažení špičkové úrovně výzkumu a inovací.

METROFOOD-RI je distribuovaná výzkumná infrastruktura s globálními cíli, jejímž prostřednictvím bude možné provádět činnosti podporující shromažďování dat a spolehlivost měření, jakož i základní a mezinárodní výzkum v potravinách a výživě. METROFOOD-RI se vyznačuje širokým multidisciplinárním přístupem, sdružuje metrologii, chemii a biologii v různých aplikačních oblastech, jako jsou: zemědělsko-potravinářský sektor, udržitelný rozvoj, kvalita a bezpečnost potravin, vysledovatelnost potravin a autenticita, ochrana životního prostředí a lidské zdraví. Obecným cílem infrastruktury je zlepšení vědecké excelence v oblasti kvality a bezpečnosti potravin tím, že podporuje metrologii v potravinářství a výživě a umožňuje koordinaci v evropském a následně celosvětovém měřítku.

METROFOOD-RI je charakterizován řadou aktivit, jako jsou shromažďování, šíření a sdílení informací o principech, terminologii, nástrojích a metrologických požadavcích v oblasti potravin a výživy; harmonizace a integrace databází složení potravin; vývoj nových standardizovaných postupů pro zlepšení jakosti, bezpečnosti a autenticity potravin. Součástí projektu je vytvoření a rozšíření sítě laboratoří, experimentálních pozemků a farem, jakož i elektronická infrastruktura. Do výzkumné infrastruktury METROFOOD-RI je aktuálně zapojeno 48 partnerů z 18 zemí.

Koordinátorem infrastruktury je ENEA, Itálie. ČZU v Praze je prostřednictvím FAPPZ (doc. Lenka Kouřimská a doc. Pavel Klouček) zástupcem za Českou republiku spolu s VŠCHT a VÚPP.

Další články v rubrice

English ☰ Menu