Článek o působení přírodních látek na bakterii E. coli.

Tým docenta Kloučka publikoval v prestižním časopise Scientific Reports článek o působení přírodních látek na bakterii E. coli.

 Matěj Božik a Martina Šašková, doktorandi na Katedře kvality zemědělských produktů, se v rámci svého výzkumu věnují silicím, těkavým látkám z rostlin, které mají prokázané antimikrobiální účinky. Antimikrobiální aktivita silic je známa od pradávna, avšak mechanismus účinku byl objasněn teprve nedávno. Tyto látky způsobují rozsáhlé změny na buněčné membráně a zasahují do metabolismu. S rozvojem proteomických technik byly prokázány také změny v syntéze proteinů. Většina dosud publikovaných studií byla za měřena na proteiny větší než 10 kDa. Autoři se v článku zaměřili na tzv. nízkomolekulární proteiny, které lze díky pokrokům ve znalostech bakteriálního proteomu velice snadno detekovat pomocí ionizace laserem za přítomnosti matrice v kombinaci s detektorem doby letu (MALDI-TOF). Výsledky experimentů prokázaly selektivní vliv terpenů a ostatních složek silic na tvorbu nízkomolekulárních proteinů E. coli, který je navíc odlišný od účinků klasických antibiotik a desinfekčních prostředků. Získané poznatky poslouží jako základ dalšího výzkumu zaměřeného na velmi aktuální problém rezistence bakterií vůči těmto prostředkům.

Výzkum byl podpořen Celouniverzitní interní grantovou agenturou ČZU (projekt 20162011).

Celý článek je volně dostupný zde: https://www.nature.com/articles/s41598-018-31255-2

Další články v rubrice

English ☰ Menu