Aktuality

Praktická realizace canisterapie v sociálně pomáhající oblasti

vzdělávací kurz A2023/0821-SP/PC/PP/VP akreditovaný MPVS

Reakce na kurz Bazální stimulace 1.

O víkendu 2.-3.12.2023 proběhl první kurz Bazální stimulace 1. na ČZU, na jaře plánujeme zorganizovat nástavbový modul Bazální stimulace 2. 

Caballinus – hipoterapie v praxi

Caballinus byl založen v roce 2008 jako hiporehabilitační centrum se sídlem ve Zbraslavi.

Příběh Toulcova dvora

Uprostřed pražské Hostivaře se rozkládá areál Toulcova dvora, jehož součástí je sad, pole, louky, lužní les a mokřad.