STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2018

Termín konání: 15. květen 2018
Soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.


Soutěž se uskuteční v následujících sekcích:

 1. Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat
 2. Zájmové chovy zvířat
 3. Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění
 4. Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba
 5. Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny
 6. Potraviny, výživa a zdraví

 Jazyk soutěže: čeština, angličtina (dle jazyka výuky studovaného oboru)

Harmonogram soutěže:
Termín a způsob odevzdání vědecké práce nebo projektu do soutěže:

 • do 2. května 2018 nahrajte elektronicky plné znění příspěvku a jeho anotaci (v PDF) na Moodle (předmět ASVK18 | heslo: svk)
 • v tištěné formě (2 plná znění a 4 ks anotací) odevzdejte na vrátnici FAPPZ v přízemí
 • na Moodle nezapomeňte nahrát soubory do sekce, na kterou se přihlašujete

 

 Obhajoba předložené vědecké nebo projektové práce:
- 15. května 2018 na studentské vědecké konferenci FAPPZ formou veřejného vystoupení (čas a prostory budou upřesněny) před soutěžní porotou. Délka prezentace by neměla překročit 10 minut, využijte Powerpoint.

 

Vyhlášení výsledků:
- 15. května 2018 (čas a prostory budou upřesněny) za účasti vedoucích představitelů fakulty.

Všichni soutěžící obdrží čestné uznání za účast na studentské vědecké konferenci, studenti s nejlepšími pracemi v jednotlivých sekcích budou oceněni diplomem za umístění a finanční odměnou v následující výši: 

 1. místo – finanční odměna 6.000 Kč
 2. místo – finanční odměna 4.000 Kč
 3. místo – finanční odměna 2.000 Kč

 

Podklady viz Moodle: Pokyny pro vypracování vědeckého příspěvku | Vzor titulní strany práce | Šablona pro vypracování vědeckého příspěvku | Pokyny pro vypracování anotace

 

V Praze dne 6.března 2018

prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
       děkanka FAPPZ

 

Oficiální vyhlášení, viz odkazy níže.

Soubory ke stažení