STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2017

Termín konání: 16. květen 2017
Soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.
Soutěž se uskuteční v následujících sekcích:

 1. Zootechnika, zájmové chovy a biotechnologie
 2. Fytotechnika, zahradnictví a rostlinolékařství
 3. Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba
 4. Využívání přírodních zdrojů, ochrana půdy a technologie odpadů
 5. Kvalita a zpracování zemědělských produktů, výživa a potraviny
 6. Jazyk soutěže: čeština, angličtina (dle jazyka výuky studovaného oboru)

 

Harmonogram soutěže:
Termín a způsob odevzdání vědecké práce nebo projektu do soutěže:
do 27. dubna 2017 zašlete elektronicky plné znění příspěvku a jeho anotaci (obojí ve formátu PDF) na adresu krizkova@af.czu.cz a v tištěné formě (2 plná znění a 6 anotací) odevzdejte Ing. J. Križkové (hlavní budova FAPPZ, katedra botaniky a fyziologie rostlin, dveře č. 409). Při elektronickém odevzdání nezapomeňte v e-mailu uvést, do které sekce Vaši práci přihlašujete.

 

Obhajoba předložené vědecké nebo projektové práce:
16. 5. 2017 na studentské vědecké konferenci FAPPZ formou veřejného vystoupení (čas a prostory budou upřesněny). Délka prezentace by neměla překročit 10 minut, využijte Power Point.

 

Vyhlášení výsledků:
16. 5. 2017 (čas a prostory budou upřesněny) v přítomnosti děkana FAPPZ ČZU nebo jeho zástupce.

Všichni soutěžící obdrží čestné uznání za účast na studentské vědecké konferenci, studenti s nejlepšími pracemi v jednotlivých sekcích budou oceněni diplomem za umístění a finanční odměnou v následující výši:

 1. místo – finanční odměna 5.000 Kč
 2. místo – finanční odměna 3.000 Kč
 3. místo – finanční odměna 2.000 Kč

 

Přílohy:

 1. Pokyny pro vypracování vědeckého příspěvku
 2. Vzor titulní strany práce
 3. Šablona pro vypracování vědeckého příspěvku
 4. Pokyny pro vypracování anotace

 

V Praze dne 30. června 2016

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
děkan FAPPZ