Aktuality

Archiv článků

Chmelařský den

Na Chmelařském dni 12.8.2021 bylo prezentováno několik nových strojů.

Kurz odb. přípravy k získání kvalifikace (pro VŠ pracovníky)

1. - 5. 11. 2021. Tento kurz slouží k získání osvědčení k navrhování pokusů a projektů pokusů dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb. Je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzd?ěláním biologického oboru.

Kurz - osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a (VŠ) + k provádění (SŠ)

Tento kurz slouží k prodloužení platnosti osvědčení k navrhování pokusů a projektů pokusů a osvědčení k provádění pokusů na zvířatech

ČR se ve světovém žebříčku potravinové bezpečnosti umístila na pátém místě

Podle Indexu globální potravinové bezpečnosti (GFSI) se Česká republika ve světovém žebříčku potravinové bezpečnosti umístila na pátém místě.

Králičí seminář 2021

24.11.2021: XVI. celostátní seminář s mezinárodní účastí „NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH KRÁLÍKŮ“

Optimalizace půdních bloků

Optimalizace půdních bloků z hlediska eliminace degradace životního prostředí a zajištění podmínek pro využití precizního zemědělství.

English ☰ Menu