Aktuality

Archiv článků

Seminář pro výchovné poradce SŠ

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 se na ČZU v Praze konal seminář pro výchovné a kariérní poradce středních škol.

 

Chmelařský den

Na Chmelařském dni 12.8.2021 bylo prezentováno několik nových strojů.

Polní dny "Sója"

Polní dny "Sója" proběhly ve dnech 24.8., 25.8. a 26.8.2021

Kurz odb. přípravy k získání kvalifikace (pro VŠ pracovníky)

1. - 5. 11. 2021. Tento kurz slouží k získání osvědčení k navrhování pokusů a projektů pokusů dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb. Je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzd?ěláním biologického oboru.

Kurz - osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a (VŠ) + k provádění (SŠ)

Tento kurz slouží k prodloužení platnosti osvědčení k navrhování pokusů a projektů pokusů a osvědčení k provádění pokusů na zvířatech

ČR se ve světovém žebříčku potravinové bezpečnosti umístila na pátém místě

Podle Indexu globální potravinové bezpečnosti (GFSI) se Česká republika ve světovém žebříčku potravinové bezpečnosti umístila na pátém místě.

English ☰ Menu