Letní škola

Katedra agroekologie a biometeorologie FAPPZ je ve dnech 15. - 21. 7. 2018 hostitelem letní školy Weed Mapping as a Tool in Plant Ecology and Weed Management zaměřené na  metodologii a nástroje  terénního průzkumu pro mapování plevelů a výzkum v oblasti ekologie rostlinných společenstev a regulace plevelů.

Kromě domácích lektorů a hlavních organizátorů akce Ing. Michaely Kolářové, Ph.D., Ing. Josefa Holce, Ph.D. a Ing. Pavla Hamouze Ph.D. jsou dalšími lektory  uznávané vědecké osobnosti z Dánska, Izraele, Německa, Řecka a Turecka a USA. Přednášková část letní školy se uskuteční na učebně A55 a praktická část na výukových plochách připravených Demonstračním a experimentálním pracovištěm FAPPZ.

Na letní školu je přihlášeno 21 studentů: z ČZU (1), Dánska (1), Filipín  (1), Indie (1), Íránu (1), Izraele (6), JAR (1), Lotyšska (1), Polska (1), Řecka (5), Španělska (1) a Tuniska (1).

Pro účastníky je připravena kromě výuky také odborná exkurze a  společenský program. Letní škola se uskuteční za finanční podpory European Weed Research Society a domovských institucí lektorů.

Podrobnější informace o zaměření a programu letní školy.