STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2020

Termín konání: 12. srpna 2020

Soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.

Soutěž se uskuteční v následujících sekcích:

 1. Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat
 2. Zájmové chovy zvířat
 3. Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění
 4. Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba
 5. Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny
 6. Potraviny, výživa a zdraví

Jazyk soutěže: čeština, angličtina (dle jazyka výuky studovaného oboru)

 

Harmonogram soutěže
Termín a způsob odevzdání vědecké práce nebo projektu do soutěže:
 Obhajoba předložené vědecké nebo projektové práce:
 • 12. srpna 2020 na studentské vědecké konferenci FAPPZ formou veřejného vystoupení (čas a prostory budou upřesněny) před soutěžní porotou. Délka prezentace by neměla překročit 10 minut, využijte PowerPoint.
 Vyhlášení výsledků:
 • 12. srpna 2020 (čas a prostory budou upřesněny) za účasti vedení fakulty.

 

Všichni soutěžící obdrží čestné uznání za účast na studentské vědecké konferenci, studenti s nejlepšími pracemi v jednotlivých sekcích budou oceněni diplomem za umístění a finanční odměnou v následující výši:

 1. místo – finanční odměna 10.000 Kč
 2. místo – finanční odměna 7.000 Kč
 3. místo – finanční odměna 5.000 Kč

 

Podklady viz Moodle: Pokyny pro SVK | Šablona pro vypracování anotace a vědeckého příspěvku

V případě nedodržení pokynů budou studenti vyřazeni ze SVK.  Dotazy – použijte: svk@af.czu.cz

 

V Praze dne 7. července 2020
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
děkanka FAPPZ

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu