Studentská soutěž "Diplomová práce nezapadne"

Vydavatel časopisu Agromanuál každoročně vyhlašuje soutěž pro studenty závěrečných ročníků zemědělských vysokých škol, která spočívá ve vytvoření zajímavých článků z výsledků vlastních diplomových prací odpovídajících náplni časopisu Agromanuál.

V průběhu roku 2021 byly v časopisu Agromanuál i na webových stránkách www.agromanual.cz publikovány vybrané články, které splňovaly požadavky a odborná kritéria pro zařazení do soutěže. Posléze členové redakční rady články ohodnotili a vybrali trojici těch nejlepších. Účastníci soutěže kromě finanční odměny získali předplatné následujícího ročníku časopisu Agromanuál.

 

1. místo získal čerstvý absolvent Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,

Ing. Tomáš Dvořák

Pod vedením školitelů Ing. Davida Bečky, Ph.D. a doc. Ing. Evženie Prokinové, CSc. oslovil členy redakční rady tématem zabývajícím se „Vlivem ošetření osiva a foliární aplikace fungicidů u množitelských porostů na zdravotní stav osiva máku“.
Ve čtyřletém pokusu, k jehož zveřejnění došlo v dubnovém vydání časopisu Agromanuál, bylo sledováno napadení porostu máku chorobami, z nichž nejintenzivněji působily helmintosporióza, bakteriózy a plíseň máku. Součástí článku byly výsledky klíčivosti sklizených semen v laboratorním testu ve vlhké komůrce a skleníkovém pokusu. Závěr se neobešel bez doporučení pro praxi, kde bylo jasně poukázáno na důležitost fungicidních zásahů, a to z hlediska vzcházivosti osiva i intenzity tlaku chorob.

 

3. místo získal čerstvý absolvent Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,

Ing. Luboš Petříček

s tématem článku „Účinnost přírodních látek při regulaci mandelinky bramborové v pásmech vodních zdrojů“.
Autor Ing. Luboš Petříček pod vedením Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. ověřoval účinnost a ekonomickou náročnost ošetření biologických přípravků SpinTor a NeemAzal v porovnání s insekticidy konvenčními. Vhodnější variantou se dle výsledků jevil přípravek SpinTor, který dosáhnul nejvyšší průměrné účinnosti na brouky a larvy mandelinky a v porovnání s přípravkem NeemAzal byl několikanásobně ekonomicky výhodnější. Do závěru byly také zahrnuty další alternativy biologické ochrany, jako je používání extraktů rostlin a hub nebo látek produkovaných mikroorganizmy.

Našim studentům, čerstvým absolventům, gratulujeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů.

 

Soutěž je vyhlášena i na rok 2022

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu