Kurz pro středoškoláky pracující s pokusnými zvířaty a pro ošetřovatele pokusných zvířat

Kurz pro středoškoláky pracující s pokusnými zvířaty a pro ošetřovatele pokusných zvířat

 

Kurz zajišťuje Katedra etologie a zájmových FAPPZ

Doc. Ing. Ivan Majzlík, CSc. (majzlik@af.czu.cz tel: 224383047)

Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D. (hofmanova@af.czu.cz tel: 224382561)

 

Termín kurzu: 3. – 7. 6. 2019

 

Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem 20 přihlášených účastníků.

Rozhodnutí o konání kurzu bude zveřejněno podle počtu přihlášek nejpozději 16. 5. 2019

 

Přihlášky a informace

Přihlášky zašlete e-mailem na adresu hofmanova@af.czu.cz

nejpozději do 15. 5. 2019

Kurzovné

5000 Kč

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u České spořitelny, pobočka Praha 6 - Suchdol, č. ú.  145093359, kód banky 0800, VS 405, KS 308

Majitel účtu: Zemědělská společnost při ČZU v Praze – pobočka AGRO (IČ: 75081873, neplátci DPH), Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

U plateb uvádějte jména účastníků!!!

Kurzovné hraďte až po obdržení potvrzení, že byl kurz naplněn minimálním počtem účastníků!!!

Místo konání

Česká zemědělská univerzita v Praze, budova FAPPZ B, učebna 109

 

Kamýcká 129

Praha 6 – Suchdol, 165 21

(stanice "Zemědělská univerzita", bus č.107, 147 ze stanice metra Dejvická)

 

Soubory ke stažení