Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace (pro VŠ pracovníky)

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

(navrhování pokusů a projektů pokusů - určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru)

Termín kurzu: 20. – 24. 5.  2019

Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem 20 přihlášených účastníků.

 

Harmonogram kurzu:

Prezence: 20. 5. 8,00 – 8,30

Rozsah: dle vyhlášky 35 hodin + 1,5 hod test

20. - 23. 5.

7,50 – 12,05 +  13,05 – 15,35 výuka

24. 5.

7,50 – 10,30 výuka

12,00 – 13,30 písemná zkouška

14,00 závěr kurzu - oznámení výsledků

Kurzovné: 5000 Kč se splatností do zahájení kurzu

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČS pobočka Praha 6 - Suchdol, č. ú.  145093359, kód banky 0800, VS 405, KS 308

Majitel účtu: Zemědělská společnost při ČZU v Praze – pobočka AGRO (IČ: 75081873, neplátci DPH), Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Kurzovné hraďte až po obdržení potvrzení, že byl kurz naplněn minimálním počtem účastníků!!! U plateb vždy uvádějte jména účastníků!!!

Daňový doklad k platbě obdržíte v průběhu kurzu.

Studijní materiály obdržíte při prezenci.

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe ČR. Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu.

 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 10. 5. 2019 e- mailem na hofmanova@af.czu.cz

Při prezenci předložte, prosím, doklad o zaplacení kurzovného (kopie bankovního výpisu)!

Podmínkou účasti v kurzu je předložení kopie diplomu osvědčující dosažené vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr. úrovně) v biologicky zaměřeném oboru.

!!!Přineste, prosím, k prezenci – neposílejte naskenované e-mailem!!!

(Kopii není nutno notářsky ověřovat)

Místo konání kurzu:

Areál České zemědělské univerzity v Praze, budova FAPPZ B, učebna 109

Doprava: metrem do stanice Dejvická, dále autobus č 107, 147 do stanice Zemědělská univerzita

Ubytování si zajišťuje účastník sám.

Stravování je možné v Menze ČZU nebo restauraci či bufetech areálu ČZU.

 

Organizace kurzu:

Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D., tel. 22438 2561, hofmanova@af.czu.cz

Doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., tel. 22438 3047, majzlik@af.czu.cz

Soubory ke stažení