Jíme aspirin ve špenátu a pijeme antikoncepci ve vodě?

Česká republika má velice specifickou hydrologickou situaci, kdy všechny významné řeky pramení u nás, takže i znečištění našich řek na hranicích je „naše“ znečištění. Proto je čistění odpadních vod v ČR tak důležité. Bude stručně popsána situace v čištění odpadních vod a nejrozšířenější technologie. Znečištění našich povrchových i podzemních vod pochází i z intenzívního zemědělství. Situace v kvalitě povrchových i podzemních vod se zhoršuje i s postupujícím suchem, kdy nedostatek vody vede ke zkoncentrování znečištění. Budou tak diskutovány i dopady klimatických změn nejen do dostupnosti vodních zdrojů, ale i jejich kvality. Jako příklad budou probrány zvětšující se problémy s růstem zelených řas a sinic.

 

Program

10:00 - 10:30
Přednáška: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha) Vodní hospodářství ČR a dopady klimatických změn 
10:40 - 11:30 Přednáška: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.: Kontaminace povrchových vod novými polutanty a jejich vliv na vodní organismy
11:40 - 12:00
Workshop: Analýza agresivního chování. 
12:10 - 12:50 Přednáška: Ing. Aleš Klement, Ph.D.: Osud léčiv v půdě – (30 minut)
12:40 - 13:00 Workshop: pH půdy a obsah uhličitanů
13:20 - 13:30 Workshop: Zrnitost půdy
Rezervaci můžete podat ZDE.
Začátek jednotlivých bodů programu ve velké zasedací místnosti na FAPPZ.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu