Kurz - osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a (VŠ) + k provádění (SŠ)

Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektu pokusů (VŠ) + k provádění pokusů (SŠ)

Termíny kurzu: 6. 9., 20. 10. 2021

Prezence: 8:30 – 9:00
Délka kurzu 6 vyučovacích hodin, ukončení písemným testem

Kurzovné: 1600 Kč

Vyčkejte na výzvu k zaplacení kurzovného.

 

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent doklad o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe ČR.

 

Podmínkou účasti v kurzu je platné osvědčení!!!

Závaznou přihlášku spolu s naskenovaným osvědčením zašlete nejpozději do 20. 8. resp. 10. 10. 2021 e- mailem na hofmanova@af.czu.cz

Místo konání kurzu: Areál České zemědělské univerzity v Praze – bude upřesněno.

V případě nepříznivé situace bude kurz realizován online formou.

Doprava: metrem do stanice Dejvická, dále autobus č 107, 147 do stanice Zemědělská univerzita

Ubytování si zajišťuje účastník sám.

Stravování je možné v Menze ČZU nebo restauraci či bufetech areálu ČZU.

Organizace kurzu:

Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D., tel. 22438 2561, hofmanova@af.czu.cz

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu