Mozaika genů

Genomy většiny druhů prošly významnými evolučními procesy, jakými je i hybridizace (mezidruhové křížení) a polyploidie (kříženci s vícenásobnou sadou chromozomů). Doposud však není příliš známo, jak spolu zděděné genomy interagují a vytvářejí fenotyp daného hybrida. To se rozhodl změnit mezinárodní tým vědců, tvořený také několika zástupci České zemědělské univerzity. Pro výzkum zvolili hybridní komplex sekavce (Cobitis taenia-elongatoides), druh drobné rybky vyskytující se v ČR v povodí Labe, Odry či Moravy. Ještě donedávna nebylo zcela zřejmé, který druh sekavce se v našich vodách vlastně vyskytuje. Až genetické analýzy odhalily přítomnost místy žijících samiček nesoucích genetickou informaci dvou odlišných druhů najednou. Ukázalo se, že ačkoliv navenek mezidruhoví hybridi vypadají jako průměr mezi rodiči, jejich jednotlivé geny průměr netvoří a spíše střídavě odpovídají jednomu či druhému z rodičů. Velký vliv na vzájemnou regulaci mezi rodičovskými subgenomy má již zmiňovaná polyplodie. Tělo výsledného hybrida je tak pomyslnou mozaikou poskládanou z jednotlivých autonomně se chovajících subgenomů získaných od jednoho jeho z rodičů. Práce byla publikována také v časopise Molecular Biology and Evolution, vydávaném prestižním univerzitním vydavatelstvím Oxford University Press.


Autor:

Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.

The Legacy of Sexual Ancestors in Phenotypic Variability, Gene Expression, and Homoeolog Regulation of Asexual Hybrids and Polyploids.

Bartoš, O., Röslein, J., Kotusz, J., Paces, J., Pekárik, L., Petrtýl, M., Halačka, K., Štefková Kašparová, E., Mendel, J., Boroń, A. and Juchno, D., 2019. The Legacy of Sexual Ancestors in Phenotypic Variability, Gene Expression, and Homoeolog Regulation of Asexual Hybrids and Polyploids. Molecular biology and evolution, 36(9), pp.1902-1920. DOI: 10.1093/molbev/msz114

https://academic.oup.com/mbe/article/36/9/1902/5488194

 

Autor věděcké práce: Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.

Vystudoval živočišnou produkci na Agronomické fakultě (nyní Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) České zemědělské univerzity v Praze. Na téže fakultě obhájil disertační práci zaměřenou na využití geometrické morfometrie pro studium tvarových rozdílů u ryb. Studoval také mořskou biologii a ichtyologii na Lisabonské univerzitě či RTG zobrazovací techniky v Německém Bonnu. Na katedře zoologie a rybářství (FAPPZ) se výzkumně a pedagogicky zaměřuje na hydrobiologii, biologii a chov ryb. Dále se zabývá moderními metodami digitálního zobrazování a tvarové analýzy u široké škály organizmů (geometrická morfometrie, RTG, výpočetní tomografie). Své profesní zaměření uplatňuje účastí na mnoha zahraničních projektech v rámci rozvojové spolupráce ČR (Angola, Kambodža, Mongolsko, Vietnam) či při vedení zahraničních letních škol zaměřených na akvakulturu a mořské prostředí (Chorvatsko, Kambodža). Na ČZU garantuje výuku zaměřenou na biologii sladkovodních i mořských organizmů. Je autorem či spoluautorem čtyřiceti vědeckých publikací. V rámci ČR spolupracuje (kromě ČZU) převážně s kolegy z laboratoře genetiky ryb v Liběchově (UŽFG, AV ČR, v. v. i.).

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.