Byliny v boji s krvežíznivým červem

Pro léčbu infekcí vyvolaných parazitickými hlísticemi se dnes nejčastěji používají anthelmintika. Tato léčiva různými mechanismy usmrcují parazitické „červy“ a slouží tak k tzv. „odčervení“ zvířat ale i lidí. Mezi typické zástupce lidských hlístic patří například roup dětský či škrkavka dětská, veterinárně významnými druhy jsou pak škrkavky u šelem a prasat, nebo vlasovky u přežvýkavců. Hlístice ovšem začínají být rezistentní vůči všem dosud známým skupinám léčiv. Slibnou alternativou k chemické léčbě mohou být biologicky aktivní látky obsažené v některých rostlinách. Cílem skupiny našich vědců bylo otestovat antiparazitární účinek vybraných bylin, které v minulosti běžně rostly na českých a slovenských loukách a pastvinách.

Po přidání sušené směsi bylin do krmiva jehňat napadených vlasovkou slezovou došlo ke snížení intenzity infekce až o 67 %. Na základě laboratorních testů byl zjištěn výrazný anthelmintický účinek methanolového extraktu bylinné směsi proti vajíčkům i larvám parazita. Za tento účinek jsou zodpovědné především fenolické kyseliny a flavonoidy, jejichž vysoký obsah v testované směsi bylin vědci zjistili s využitím hmotnostní spektrometrie. Zároveň nebyl prokázán negativní vliv látek obsažených v bylinách na složení střevního mikrobiomu jehňat. Anthelmintická účinnost testovaných bylin se sice stále zcela nevyrovná účinkům konvenčních léčiv, vědci však vidí budoucnost zejména v pravidelném zkrmování bylin. Pokud je tento přístup aplikován dlouhodobě, dochází ke snížení parazitárního zatížení hospodářských zvířat.


Spoluautor vědecké práce:
doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
(Mravčáková, D., Váradyová, Z., Kopčáková, A., Čobanová, K., Grešáková, Ľ., Kišidayová, S., Babják, M., Dolinská, M.U., Dvorožňáková, E., Königová, A., Vadlejch, J., Cieslak, A., Ślusarczyk, S., Várady, M. 2019. Natural chemotherapeutic alternatives for controlling of haemonchosis in sheep. BMC Veterinary Research, 15(1):302. doi: 10.1186/s12917-019-2050-2.)
odkaz na článek: https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-019-2050-2

 

Autor vědecké práce: doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.

Vystudoval živočišnou produkci na Agronomické fakultě (nyní Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) České zemědělské univerzity v Praze. Na téže fakultě obhájil disertační práci na téma Biochemická determinace proteáz gastrointestinální hlístice Trichostrongylus colubriformis a v roce 2014 se na ČZU v Praze habilitoval v oboru Aplikovaná zoologie. Studoval také odbornou biologii se zaměřením na parazitologii na Přírodovědecké fakultě UK. Na katedře zoologie a rybářství FAPPZ se zabývá veterinárně významnými hlísticemi domácích i volně žijících přežvýkavců. Oblastí jeho zájmu je především epizootologie gastrointestinálních hlístic přežvýkavců, potlačování (konvenční terapie i alternativní metody) parazitární gastroenteritidy a verminózní pneumonie, anthelmintická rezistence gastrointestinálních hlístic, dopad parazitóz na produkci hospodářských zvířat, a také biologicky aktivní molekuly (proteiny a enzymy), které hlístice v průběhu svého života využívají. Je autorem nebo spoluautorem téměř sedmdesáti vědeckých publikací, více než desítky článků v odborných periodicích a aplikačních výstupů, včetně patentu se zahraniční licencí. V roce 2017 mu byla udělena cena Medica Veterinaria v kategorii Choroby přežvýkavců a prasat za odborný článek zabývající se problematikou infekčních onemocnění vyvolaných hlísticemi, které parazitují v dýchací soustavě přežvýkavců.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu