Imatrikulace nově přijatých studentů

Všem studentům 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia na FAPPZ ČZU v Praze v akademickém roce 2019/2020.

S ohledem na stavební rekonstrukci budovy auly ČZU v Praze je slavnostní imatrikulace studentů prezenční formy 1. ročníku bakalářského studia FAPPZ přemístěna do kongresového sálu budovy Studijního a informačního centra ČZU (SIC), a to dne 23. září 2019 v 10:00 hod (pouze jeden termín).

Žádáme účastníky slavnosti, aby zaujali svá místa v sále do 9:45 hod. Doporučujeme společenské oblečení.

Účast není povinná.