Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2017

Katedra pícninářství a trávníkářství

Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

České zemědělské univerzita v Praze

Vás srdečně zve na odborný seminář s mezinárodní účastí „Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2017“, 

který se koná dne 7. 12. 2017 od 10.15 hod.

ve cvičebně D 135, přízemí MCEV II v areálu ČZU v Praze