Úloha včel v současné rostlinné výrobě

Česká společnost rostlinolékařská, z.s.
Výzkumný ústav včelařský
Katedra ochrany rostlin ČZU v Praze
 
pořádají odborný seminář

Úloha včel v současné rostlinné výrobě

 
Program:
  • Vystoupení předsedkyně Českého svazu včelařů, Mgr. Jarmila Machová
  • Legislativní požadavky na ochranu včel v souvislosti s používáním přípravků na ochranu rostlin, Ing. Andrea Blažková – ÚKZÚZ Brno
  • Veterinární problematika včel, MVDr. Leoš Čeleda, CSc. – Státní veterinární správa
  • Přehled aplikací pesticidů v období květu řepky a slunečnice
  • Vliv moderních odrůd řepky a slunečnice na návštěvnost včelami
  • Ovlivnění chování včel pesticidy
Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Volková - Katedra ochrany rostlin, ČZU v Praze
 
přestávka
 
  • Nový přístup pro přesné prokazování  subletálního vlivu cizorodých látek na včely, RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. - Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin, VÚRV Praha Ruzyně
  • Prevence otrav včel pesticidy a jejich praktické řešení, Ing. Dalibor Titěra, CSc.,Ing. Hana Vinšová, Ph.D. - Výzkumný ústav včelařský
  • Příležitosti ke včelí pastvě na orné půdě (nektarodárné biopásy a meziplodiny), Ing. Anna Šrámková -  Katedra ochrany rostlin, ČZU v Praze
  • Kočování včelstev – administrativní a technické náležitosti, Ing. Dalibor Titěra, CSc., Ing. Hana Vinšová, Ph.D. - Výzkumný ústav včelařský
 
Termín konání: 10. 4. 2017                                                
Místo konání: Aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby Ruzyně, Drnovská 507/73, Praha 6
Prezence účastníků od 8:00 hod.
Zahájení přednášek od 9:00 hod.
Předpokládané ukončení ve 14:00 hod.
 
Vložné 700, - Kč, včetně občerstvení.
 
Přihlášky zasílejte do 30. března 2017 elektronicky, více viz příloha

Soubory ke stažení