Úloha včel v současné rostlinné výrobě

Vážení kolegové, studenti, 

srdečně vás zveme na odborný seminář Úloha včel v současné rostlinné výrobě, který se bude konat v pátek dne

6. dubna 2018 od 13,30 do 19h v aule ČZU

Akci spolupořádají Katedra ochrany rostlin, Výzkumný ústav včelařský v Dole a Zemědělská společnost při České zemědělské univerzitě v Praze z.s.

Více k programu  a online registraci naleznete na www.krajinaprovcely.cz

 

Vložné, včetně občerstvení, činí 300 Kč/100 Kč pro studenty ČZU a je dotováno částkou 500 Kč na každého účastníka z prostředků ČZU.

 

Povinná online registrace je možná do 31. března 2018.

Těšíme se na setkání,

doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Ing. Anna Šrámková
Ing. Martina Stejskalová

Katedra ochrany rostlin