Kurz pro získání osvědčení k manipulaci s pokusnými zvířaty

Kurz pro středoškoláky pracující s pokusnými zvířaty a pro ošetřovatele pokusných zvířat

Kurz zajišťuje Katedra obecné zootechniky a etologie FAPPZ

Doc. Ing. Ivan Majzlík, CSc. (majzlik@af.czu.cz tel: 224383047)
Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D. (hofmanova@af.czu.cz tel: 224382561)

 Termín kurzu: 27. 11. – 1. 12. 2017

 Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem 20 přihlášených účastníků.

Rozhodnutí o konání kurzu bude zveřejněno podle počtu přihlášek nejpozději 20.11.2017

Přihlášky a informace

Přihlášky zašlete e-mailem na adresu hofmanova@af.czu.cz nejpozději do 20. 11. 2017

Kurzovné 5000 Kč

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČS pobočka Praha 6 - Suchdol, č. ú. 145093359, kód banky 0800, VS 405, KS 308
Majitel účtu: Zemědělská společnost při ČZU v Praze – pobočka AGRO (IČ: 75081873, neplátci DPH), Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

U plateb uvádějte jména účastníků!!!

Kurzovné hraďte až po obdržení potvrzení, že byl kurz naplněn minimálním počtem účastníků!!!

Místo konání 

Česká zemědělská univerzita v Praze, budova Studijního a informačního centra, místnost 236a
Kamýcká 129
Praha 6 – Suchdol, 165 21
(stanice "Zemědělská univerzita", bus č.107, 147 ze stanice metra Dejvická)

Soubory ke stažení