Kniha Živá půda

Kolektiv pracovníků Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů se významným způsobem podílel na vydání knihy Živá půda.

Ocenění.

1) Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou. Odborná porota 27. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) a složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků knihu Živá půda ocenila na svém zasedání 3. 2. 2020.

2) Cena Josefa Hlávky za rok 2019 v oblasti věd o neživé přírodě (viz příloha)

 

Kniha Živá půda, kterou vydalo nakladatelství Academia, je v českém prostředí unikátní publikace shrnující informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. Podílel se na ní rozsáhlý kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc., z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR. Významný podíl na tvorbě knihy měli pracovníci FAPPZ, zejména z Katedry pedologie a ochrany půd.

Kniha poslouží nejen studentům vysokých škol přírodovědných, zemědělských a lesnických oborů, ale i odborným pracovníkům ve státní správě, v organizacích ochrany přírody a krajiny a ve výzkumných organizacích, stejně jako laické veřejnosti.

(1) První díl se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, jejich taxonomií, biologií, fyziologií a ekologií.

(2) Druhý díl, na kterém se právě autoři z FAPPZ podíleli, popisuje vznik a vývoj půd, složky půdy a fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Věnuje se půdní organické hmotě, půdní vodě a půdnímu vzduchu, i funkční organizaci půdního prostředí. Seznamuje s přeměnami látek v půdě a v terestrických ekosystémech a s cykly hlavních biogenních prvků s důrazem na úlohu půdních organismů. Informuje o výměře a stavu půdy v globálním měřítku i v České republice. Věnuje se též managementu půd včetně konvenčních a alternativních technologií, fyzikální, chemické a biologické degradaci půd a půdní erozi a přibližuje principy remediace znečistěných a poškozených půd.

 

Knihu je možné objednat zde.

 

 

 

Autor

Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., (*1956) se již od studií na Vysoké škole zemědělské v Brně zabývá půdně mikrobiologickou problematikou. V diplomové i dizertační práci se zaměřil na biologickou fixaci molekulárního dusíku, později se věnoval také jiným procesům přeměn dusíkatých látek v půdách, zejména denitrifikaci. Soustředil se i na rozklad organické hmoty a na tvorbu a spotřebu metanu a oxidu uhličitého v půdě. To ho přivedlo k detailnějšímu zájmu o ekofyziologii půdních mikroorganismů, ať již žijících volně v půdě, nebo v asociacích a symbiózách s rostlinami i půdními živočichy. Dlouhodobě se věnuje problematice tvorby tzv. skleníkových plynů (oxidu uhličitého, oxidu dusného a metanu) v zemědělských i lesních půdách a emisím těchto plynů z půd do atmosféry. Od roku 1984 pracuje v dnešním Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, v. v. i. Téměř 20 let zde vykonával funkci vedoucího oddělení půdní mikrobiologie a půdní chemie, v letech 2012–2017 působil ve funkci ředitele Biologického centra.
Od vzniku Biologické (dnes Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity v roce 1991 je vysokoškolským pedagogem, na fakultě zastával 13 let funkci proděkana pro vědu a doktorské studium.
V roce 2000 byl jmenován docentem v oboru ekologie a v roce 2004 profesorem v oboru zemědělské (půdní) mikrobiologie. Je autorem a spoluautorem více než 200 vědeckých a odborných publikací. Kromě odborné práce se věnuje popularizaci vědeckých výsledků a výchově zejména v oblasti mikrobiologie a ochrany půdy.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.