• Prezenční forma studia

    Prezenční studenti tvoří největší počet zapsaných studentů na Fakultě agrobiologie přírodních a potravinových zdrojů. Studenti prezenční formy studia mají veškeré studentské výhody.
  • Kombinovaná forma studia

    Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního (dálkové studium) vzdělávání. Tato forma je vhodná jako studium při zaměstnání.
  • Univerzita třetího věku

    Výuka probíhá formou přednášek, součástí každého kurzu jsou také exkurze k dokreslení přednášené problematiky.
English ☰ Menu