Zdeněk Jandejsek

Organizace, kterou zastupujete?
RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
(včetně ostatních organizací v rámci holdingu RABBIT CZ, viz. web)

Funkce, kterou v organizaci zastáváte?
Generální ředitel, předseda představenstva

Kontaktní telefon, email
+420 602 272 130, +420 318 922 111, jandejsek@rabbit.cz

Obor, ve kterém jste získal vysokoškolské vzdělání?
Vysoká škola zemědělská - PEF

Současné profesní zaměření; dosažené úspěchy v daném oboru?
Zemědělství a potravinářská výroba
Vybudování holdingu 16 podniků s obratem 6,94 mld. Kč. 1700 zaměstnanců

Významné profesní / odborné organizace / orgány, jež reprezentujete či jste členem?
Agrární komora
Zemědělský svaz
Sdružení drůbežářských podniků

Čím chcete / můžete přispět k poslání Rady

Nejnovější zkušenosti a informace z následujících oborů, kde dosahujeme nadprůměrných výsledků:

  • Výroba mléka: (35 -40 mil. litrů/rok, užitkovost 10.000l/ks/rok
  • Výroba a zpracování vepřového masa (30 mil. Kg/rok, přírůstky 0,9 kg/ks/den, konverze krmiv 2,8 kg/kg ž.hm.
  • Výroba vajec 65-67 mil. Ks/rok
  • Výroba a zpracování hovězího masa
  • Výroba a zpracování drůbežího masa
  • Výroba a zpracování králičího masa
  • Produkce bioplynu z odpadů ŽV a jatečných odpadů

Další články v rubrice

English ☰ Menu