Pavel Kafka

Organizace, kterou zastupujete?
ARBOEKO s.r.o.

Funkce, kterou v organizaci zastáváte?
Jednatel společnosti, spolumajitel

Kontaktní telefon, email
pavel.kafka@arboeko.com

Obor, ve kterém jste získal vysokoškolské vzdělání?
Zahradnictví, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, VŠZ Brno

Současné profesní zaměření; dosažené úspěchy v daném oboru?
Pěstování a distribuce okrasných dřevin
Spoluzakladatel největší zahradnické firmy v oblasti pěstování a distribuce okrasných dřevin na území ČR

Významné profesní / odborné organizace / orgány, jež reprezentujete či jste členem?
Svaz školkařů ČR

Čím chcete / můžete přispět k poslání Rady

Propojení zahradnické praxe a školy:

  • Nabídnutí odborné praxe pro studenty zahradnických oborů
  • Nabídnutí možnosti řešení diplomových prací 
  • Nabídnutí podnikového stipendia pro nadprůměrné studenty
  • Pomoc při definování potřeb zahradnického trhu na území ČR v oblasti profilu absolventů a jejich uplatnění na trhu práce

Další články v rubrice

English ☰ Menu