Michal Škoda

Organizace, kterou zastupujete?
Hollandia Karlovy Vary, a.s. se sídlem v Krásném Údolí; Farma Otročín, a.s.

Funkce, kterou v organizaci zastáváte?
Hollandia : ředitel a.s., člen představenstva a.s.
Farma Otročín: místopředseda představenstva a.s.

Kontaktní telefon, email
602 100 836, m.skoda@hollandia.cz

Obor, ve kterém jste získal vysokoškolské vzdělání?
Agronomická fakulta, zootechnický

Současné profesní zaměření; dosažené úspěchy v daném oboru?
Mlékárenství, zemědělství

Čím chcete / můžete přispět k poslání Rady

  • Propojení studia s praxí a skutečné požadavky praxe
  • Práce s lidmi a 25 let práce ředitele
  • Mladí lidé a nástup do praxe, výroby
  • Výroba, řízení, obchod, hodnocení: KPI, kompetence v podniku, apod.

Další články v rubrice

English ☰ Menu