Michal Nýč

Organizace, kterou zastupujete?
Farmtec a.s.

Funkce, kterou v organizaci zastáváte?
Ředitel divize zemědělské techniky

Kontaktní telefon, email
603525304, m.nyc@farmet.cz

Obor, ve kterém jste získal vysokoškolské vzdělání?
Obor provozně podnikatelský na zemědělské fakultě Jihočeské univerzity

Současné profesní zaměření; dosažené úspěchy v daném oboru?
Již 13 let se angažuji v oblasti vývoje, výroby a prodeje zemědělských strojů na zpracování půdy a setí, jsem autorem nebo spoluautorem několika patentů, vedu několik víceletých výzkumných projektů řešených ve spolupráci s vysokými školami.

Významné profesní / odborné organizace / orgány, jež reprezentujete či jste členem?
Jsme členem asociace výrobců zemědělské techniky A.ZeT

Čím chcete / můžete přispět k poslání Rady
Společnost Farmet působí na trhu od roku 1992. V současnosti má 250 zaměstnanců a velmi dynamicky se dále rozvíjí. Farmet je významným evropským výrobcem strojů na zpracování půdy a setí a také výrobcem komplexních technologií pro lisování rostlinných olejů a výrobu krmiv. V posledních letech se výrazně věnujeme také výzkumu. Nyní máme již 5-ti leté zkušenosti s řešením víceletých výzkumných úkolů řešených ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami. Farmet má zkušenosti se zaváděním výsledků výzkumu do praxe, disponuje rozsáhlým vývojovým, technickým a výrobním zázemím a v rámci obchodních aktivit operuje na více než 20-ti trzích Evropy, zemí bývalého východního bloku a Asie. Nejnovější obchodní aktivity směřují i do zámoří a Afriky. Farmet má zájem dále rozvíjet spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi, a to i na mezinárodní úrovni, a intenzivně se podílet jak na formování výzkumných cílů, tak i na zavádění výsledků výzkumu do praxe a jejich komerčnímu zhodnocení.

Další články v rubrice

English ☰ Menu