Martin Pýcha

Organizace, kterou zastupujete?
Zemědělský svaz ČR

Funkce, kterou v organizaci zastáváte?
Předseda představenstva

Kontaktní telefon, email
602 790 273, pycha@zscr.cz

Obor, ve kterém jste získal vysokoškolské vzdělání?
Evropská agrární diplomacie, PEF, ČZU

Současné profesní zaměření; dosažené úspěchy v daném oboru?
Agrární politika, předseda Zemědělského svazu ČR

Významné profesní / odborné organizace / orgány, jež reprezentujete či jste členem?
Zemědělský svaz- předseda představenstva
Všeobecný výbor zemědělských družstev v EU (COGECA) – viceprezident
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – viceprezident
Družstevní asociace ČR – předseda představenstva
Agrární komora ČR – člen představenstva

Čím chcete / můžete přispět k poslání Rady
Zemědělský svaz ČR má necelých 900 členů – právnických a fyzických osob podnikajících v zemědělství a můžeme tak zprostředkovat studentům praxe, stáže, zdroje k diplomovým pracím, exkurze v podnicích, návštěvy odborníků z praxe ve výuce apod. Přinášíme také požadavky zemědělců v souvislosti s kvalifikací absolventů, široký záběr nám umožňuje celorepubliková působnost naší organizace a pestré složení naší členské základny (velké i malé podniky, rostlinná i živočišná výroba, přidružená výroba, poradenství, mechanizace apod.). 

Další články v rubrice

English ☰ Menu