Josef Stehlík

Organizace, kterou zastupujete?
Asociace soukromého zemědělství ČR

Funkce, kterou v organizaci zastáváte?
předseda

Kontaktní telefon, email
731 471 572, ingjstehlik@seznam.cz

Obor, ve kterém jste získal vysokoškolské vzdělání?
Zemědělství

Současné profesní zaměření; dosažené úspěchy v daném oboru?
Soukromý zemědělec na Berounsku, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, poradce na Ministerstvu zemědělství ČR.

Významné profesní / odborné organizace / orgány, jež reprezentujete či jste členem?
Asociace soukromého zemědělství ČR

Čím chcete / můžete přispět k poslání Rady
Zemědělství není schopné vytvářet velké kvantum pracovních míst pro absolventy vysokých škol. Co ale velký počet pracovních příležitostí vytvořit může, jsou navazující činnosti, které chybí – zpracování produktů, uvedení na trh, lepší uplatnění zemědělských produktů na našem trhu - zde je velký prostor, kde by se absolventi vysokých škol mohli etablovat. Jejich přínos ale bude velmi záležet na tom, zda budou znát a mít zkušenosti se zemědělskou praxí. V Asociaci budeme rádi a napomůžeme tomu, aby měli studenti prostor pro získávání praktických zkušeností. Lidé rádi chodí na praxe na místa, kde mohou leccos okoukat a případně to aplikovat ve svých podnicích. Asociace je též schopna a ochotna komunikovat o tom, co by bylo důležité v rámci zadávání témat pro diplomové práce, a co by nejen vedlo k napsání vlastní práce, ale mělo by i využitelný výstup pro praxi.

Další články v rubrice

English ☰ Menu