Jan Hůda

Organizace, kterou zastupujete?
Rybářství Třeboň Hld.a.s.

Funkce, kterou v organizaci zastáváte?
Předseda představenstva

Kontaktní telefon, email
602 147 960, jhuda@rybarstvi.cz

Obor, ve kterém jste získal vysokoškolské vzdělání?
Zemědělství, zootechnický směr specializace rybářství

Současné profesní zaměření; dosažené úspěchy v daném oboru?
Předsedání rybářskému holdingu

Významné profesní / odborné organizace / orgány, jež reprezentujete či jste členem?
Prezident Rybářského sdružení ČR

Čím chcete / můžete přispět k poslání Rady
Dlouholeté zkušenosti s výrobou ryb, zpracováním ryb, exportem do zahraničí. Dále s domácím odbytem ryb, sportovním rybářství, rybářskou legislativou a personální prací v rybářských podnicích. V rybářské praxi od roku 1976 po ukončení vysokoškolského studia.

Další články v rubrice

English ☰ Menu